مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس یزد به تبریز

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/27

عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به تبريز مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس b9R
1396/12/27
14:30
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
900,000 ریال

تبريز

عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به تبريز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا32
1396/12/27
16:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
720,000 ریال

زنجان

عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به تبريز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس مارال سه محور
1396/12/27
18:00
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
900,000 ریال

زنجان