مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس یزد به تبریز

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/10/27

عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به تبريز مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس b9R
1396/10/27
15:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
900,000 ریال

تبريز تهران زنجان

عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به تبريز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس مارال سه محور
1396/10/27
18:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
900,000 ریال

زنجان قزوين کرج تهران