مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس یزد به بندرعباس

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/06/30
10 %
میهن نور یزد
میهن نور یزد
يزد به بندرعباس مقصدنهایی : قشم
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا32
1396/06/30
18:00
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
400,000 ریال
360,000 ریال

سيرجان بندرعباس

عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به بندرعباس مقصدنهایی : ميناب
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/30
19:00
ظرفیت باقیمانده : 33 صندلی
290,000 ریال

بندرعباس سيرجان