مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس یزد به بندرعباس

روز جمعه در تاریخ 1396/05/06

میهن نور یزد
میهن نور یزد
يزد به بندرعباس مقصدنهایی : قشم
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/06
18:00
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
290,000 ریال

بندرعباس سيرجان

میهن نور یزد
میهن نور یزد
يزد به بندرعباس مقصدنهایی : ميناب
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/06
19:00
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
290,000 ریال

بندرعباس سيرجان