مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس یزد به بندرعباس

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/10/28

عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به بندرعباس مقصدنهایی : ميناب
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/28
19:00
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
290,000 ریال

بندرعباس