مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس یزد به بم

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/06

عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به بم مقصدنهایی : ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
16:30
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
250,000 ریال

بم

عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به بم مقصدنهایی : ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
18:00
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
250,000 ریال

بم