مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس یزد به بم

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/04/07

میهن نور یزد
میهن نور یزد
يزد به بم مقصدنهایی : ايرانشهر
محل سوار شدن : پایانه شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/07
18:00
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
250,000 ریال

بم