مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

يزد ايرانشهر

پایانه شهرداری یزد

بم

1396/03/04

16:30

34

اتوبوس اسکانيا44

250,000 ريال

بم

يزد ايرانشهر

پایانه شهرداری یزد

بم

1396/03/04

18:00

30

اتوبوس ولو 44

250,000 ريال

بم