مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس یزد به ایرانشهر

روز جمعه در تاریخ 1396/12/04

عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/04
16:30
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
300,000 ریال

بم

عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/04
18:00
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
300,000 ریال

بم