مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

يزد پايانه صفه (اصفهان)

پایانه شهرداری یزد

پايانه صفه (اصفهان)

1396/02/09

06:45

20

اتوبوس اسكانيا

150,000 ريال

اصفهان

يزد پايانه صفه (اصفهان)

پایانه شهرداری یزد

پايانه صفه (اصفهان)

1396/02/09

09:00

35

اتوبوس اسكانيا

150,000 ريال

اصفهان نائين

يزد پايانه صفه (اصفهان)

پایانه شهرداری یزد

پايانه صفه (اصفهان)

1396/02/09

11:00

35

اتوبوس اسكانيا

150,000 ريال

اصفهان نائين

يزد پايانه صفه (اصفهان)

پایانه شهرداری یزد

پايانه صفه (اصفهان)

1396/02/09

13:15

27

اتوبوس سه محور36

210,000 ريال

اصفهان نائين

يزد پايانه صفه (اصفهان)

پایانه شهرداری یزد

پايانه صفه (اصفهان)

1396/02/09

16:45

32

اتوبوس اسكانيا

150,000 ريال

اصفهان نائين

يزد پايانه صفه (اصفهان)

پایانه شهرداری یزد

پايانه صفه (اصفهان)

1396/02/09

18:30

26

اتوبوس سه محور36

210,000 ريال

اصفهان نائين

يزد پايانه صفه (اصفهان)

پایانه شهرداری یزد

پايانه صفه (اصفهان)

1396/02/09

23:55

29

اتوبوس سه محور36

170,000 ريال

اصفهان نائين
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا