مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس یزد به اصفهان پایانه صفه

روز سه شنبه در تاریخ 1397/03/29

عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به پايانه صفه (اصفهان )
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا36
1397/03/29
19:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
150,000 ریال

نائين اصفهان

عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به پايانه صفه (اصفهان )
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا
1397/03/29
23:55
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
200,000 ریال

اصفهان نائين