مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس یزد به ارومیه

روز يكشنبه در تاریخ 1396/07/02
10 %
عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به اروميه
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس b9R
1396/07/02
15:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
1,000,000 ریال
900,000 ریال

زنجان تهران کرج قزوين