مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس یزد به ارومیه

روز يكشنبه در تاریخ 1396/05/29
10 %
میهن نور یزد
میهن نور یزد
يزد به اروميه
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس b9R
1396/05/29
15:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
1,000,000 ریال
900,000 ریال

زنجان تهران کرج قزوين