مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

گلپايگان تهران پايانه شرق

پایانه گلپایگان

قم

1396/03/05

09:00

25

اتوبوس ولو 44

% 5

150,000 ریال

142,500 ريال

سفر خوشي داشته باشيد.
قم تهران پايانه جنوب

گلپايگان تهران پايانه جنوب

پایانه گلپایگان

قم

1396/03/05

11:15

40

اتوبوس ولو 44

150,000 ريال

سفر خوشي داشته باشيد.
قم

گلپايگان تهران پايانه شرق

پایانه گلپایگان

قم

1396/03/05

14:30

21

اتوبوس ولو 44

% 5

150,000 ریال

142,500 ريال

سفر خوشي داشته باشيد.
قم

گلپايگان تهران پايانه شرق

پایانه گلپایگان

قم

1396/03/05

16:00

13

اتوبوس کلاسيک2

% 5

200,000 ریال

190,000 ريال

سفر خوشي داشته باشيد.
قم

گلپايگان تهران پايانه شرق

پایانه گلپایگان

قم

1396/03/05

23:00

38

اتوبوس ولو40

150,000 ريال

سفر خوشي داشته باشيد.
قم

گلپايگان تهران پايانه شرق

پایانه گلپایگان

قم

1396/03/05

23:59

38

اتوبوس اسکانيا44

150,000 ريال

سفر خوشي داشته باشيد.
قم