مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس گلپایگان به تهران پایانه شرق (تهران پارس)

روز شنبه در تاریخ 1396/04/31

پارسیان سفر گلپایگان
پارسیان سفر گلپایگان
گلپايگان به تهران پايانه شرق
محل سوار شدن : پایانه گلپایگان
اتوبوس ولو 44
1396/04/31
14:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
180,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد.
قم تهران پايانه جنوب

پارسیان سفر گلپایگان
پارسیان سفر گلپایگان
گلپايگان به تهران پايانه شرق
محل سوار شدن : پایانه گلپایگان
اتوبوس کلاسيک2
1396/04/31
16:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
260,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد.
قم تهران پايانه جنوب
5 %
پارسیان سفر گلپایگان
پارسیان سفر گلپایگان
گلپايگان به تهران پايانه شرق
محل سوار شدن : پایانه گلپایگان
اتوبوس ولو 44
1396/04/31
18:15
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
180,000 ریال
171,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد.
قم تهران پايانه جنوب

پارسیان سفر گلپایگان
پارسیان سفر گلپایگان
گلپايگان به تهران پايانه شرق
محل سوار شدن : پایانه گلپایگان
اتوبوس ولو40
1396/04/31
23:00
ظرفیت باقیمانده : 37 صندلی
180,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد.
قم تهران پايانه جنوب

پارسیان سفر گلپایگان
پارسیان سفر گلپایگان
گلپايگان به تهران پايانه شرق
محل سوار شدن : پایانه گلپایگان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/31
23:59
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
180,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد.
قم تهران پايانه جنوب