مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کهنوج به یزد

روز شنبه در تاریخ 1396/07/29
10 %
عدل کهنوج
عدل کهنوج
کهنوج به يزد
محل سوار شدن : ترمینال کهنوج
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/29
16:45
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
310,000 ریال
279,000 ریال

توضیحات : مسافربري عدل کهنوج تلفن 43209000-034
رفسنجان انار