مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کهنوج به کرمان

روز يكشنبه در تاریخ 1396/07/02
10 %
عدل کهنوج
عدل کهنوج
کهنوج به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کهنوج
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/02
08:00
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
160,000 ریال
144,000 ریال

توضیحات : مسافربري عدل کهنوج تلفن 43209000-034
10 %
عدل کهنوج
عدل کهنوج
کهنوج به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کهنوج
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/02
13:00
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
160,000 ریال
144,000 ریال

توضیحات : مسافربري عدل کهنوج تلفن 43209000-034
10 %
عدل کهنوج
عدل کهنوج
کهنوج به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کهنوج
اتوبوس ولو42
1396/07/02
16:15
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
160,000 ریال
144,000 ریال

توضیحات : مسافربري عدل کهنوج تلفن 43209000-034