مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کهنوج به کرمان

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/09/02
10 %
عدل کهنوج
عدل کهنوج
کهنوج به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کهنوج
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/02
08:00
ظرفیت باقیمانده : 39 صندلی
160,000 ریال
144,000 ریال

10 %
عدل کهنوج
عدل کهنوج
کهنوج به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کهنوج
اتوبوس ولو 44
1396/09/02
13:00
ظرفیت باقیمانده : 37 صندلی
160,000 ریال
144,000 ریال

توضیحات : مسافربري عدل کهنوج تلفن 43209000-034