مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کهنوج به کرمان

روز چهار شنبه در تاریخ 1397/03/30
15 %
عدل کهنوج
عدل کهنوج
کهنوج به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کهنوج
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/30
08:00
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
190,000 ریال
161,500 ریال

توضیحات : مسافربري عدل کهنوج تلفن 43209000-034
دهبکري جيرفت
15 %
عدل کهنوج
عدل کهنوج
کهنوج به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کهنوج
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/30
13:00
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
190,000 ریال
161,500 ریال

توضیحات : مسافربري عدل کهنوج تلفن 43209000-034
دهبکري جيرفت
15 %
عدل کهنوج
عدل کهنوج
کهنوج به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کهنوج
اتوبوس ولو42
1397/03/30
16:00
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
190,000 ریال
161,500 ریال

توضیحات : مسافربري عدل کهنوج تلفن 43209000-034
دهبکري جيرفت