مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کرمان به یزد

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/06
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به يزد
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو 44
1396/12/06
17:00
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
160,000 ریال
144,000 ریال

رفسنجان انار
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به يزد مقصدنهایی : شهرکرد
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا مارال با پذيرايي رويال
1396/12/06
17:30
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
160,000 ریال
144,000 ریال

توضیحات : اين سرويس بدليل خط سير از شرکت لوان نور سرويس دهي ميشود
يزد اصفهان کاوه
10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به يزد مقصدنهایی : ارژانتين ويژه
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولوو تخت شو با پذيرايي ماهان و ميوهVIP
1396/12/06
18:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
280,000 ریال
252,000 ریال

توضیحات : با شام .برگشت شرکت همسفر (بيهقي)
يزد تهران جنوب
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به يزد مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس بي9
1396/12/06
18:30
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
280,000 ریال
252,000 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
تهران غرب-آزادي يزد
10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به يزد مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس مارال تخت شو با پذيرايي ماهان و ميوهVIP
1396/12/06
19:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
280,000 ریال
252,000 ریال

يزد تهران جنوب
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به يزد مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو 44
1396/12/06
19:30
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
160,000 ریال
144,000 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
يزد
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به يزد مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/12/06
20:00
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
280,000 ریال
252,000 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
يزد
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به يزد مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس بي9
1396/12/06
21:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
280,000 ریال
252,000 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
يزد
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به يزد مقصدنهایی : اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
21:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
160,000 ریال
144,000 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
يزد
10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به يزد
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
22:00
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
160,000 ریال
144,000 ریال

رفسنجان انار
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به يزد
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
22:00
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
160,000 ریال
144,000 ریال

رفسنجان انار
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به يزد
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو 44
1396/12/06
23:55
ظرفیت باقیمانده : 33 صندلی
160,000 ریال
144,000 ریال

رفسنجان انار