مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کرمان به یزد

روز دو شنبه در تاریخ 1396/05/30
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به يزد
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو 44
1396/05/30
16:45
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
160,000 ریال
144,000 ریال

رفسنجان انار
10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به يزد مقصدنهایی : اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس بي9
1396/05/30
21:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
280,000 ریال
252,000 ریال

توضیحات : 0
يزد
10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به يزد
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/30
22:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
160,000 ریال
144,000 ریال

رفسنجان انار
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به يزد
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو 44
1396/05/30
23:55
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
160,000 ریال
144,000 ریال

رفسنجان انار