مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

کرمان کهنوج

پایانه آدینه کریمان

کهنوج

1396/01/08

07:30

43

اتوبوس ولو 44

160,000 ريال

جيرفت

كرمان كهنوج

پایانه آدینه کریمان

كهنوج

1396/01/08

08:00

36

اتوبوس ولو42

% 10

160,000 ریال

144,000 ريال

0
جيرفت

کرمان کهنوج

پایانه آدینه کریمان

کهنوج

1396/01/08

09:30

38

اتوبوس ولو42

% 10

160,000 ریال

144,000 ريال

كرمان قلعه گنج

پایانه آدینه کریمان

كهنوج

1396/01/08

11:00

32

اتوبوس ولو42

% 10

160,000 ریال

144,000 ريال

0
كهنوج

كرمان منوجان (كرمان )

پایانه آدینه کریمان

كهنوج

1396/01/08

13:30

31

اتوبوس ولو42

% 10

160,000 ریال

144,000 ريال

0
كهنوج

کرمان کهنوج

پایانه آدینه کریمان

کهنوج

1396/01/08

15:00

42

اتوبوس اسکانيا44

% 10

160,000 ریال

144,000 ريال

كرمان كهنوج

پایانه آدینه کریمان

كهنوج

1396/01/08

15:00

39

اتوبوس اسکانيا44

% 10

160,000 ریال

144,000 ريال

0
جيرفت
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا