مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

كرمان قلعه گنج

پایانه آدینه کریمان

كهنوج

1396/03/04

06:00

0

اتوبوس ولو 44

% 10

160,000 ریال

144,000 ريال

0
كهنوج

کرمان قلعه گنج

پایانه آدینه کریمان

کهنوج

1396/03/04

06:15

33

اتوبوس ولو 44

160,000 ريال

جيرفت کهنوج

كرمان كهنوج

پایانه آدینه کریمان

كهنوج

1396/03/04

07:00

0

اتوبوس ولو42

% 10

160,000 ریال

144,000 ريال

0

کرمان کهنوج

پایانه آدینه کریمان

کهنوج

1396/03/04

07:30

42

اتوبوس ولو 44

% 10

160,000 ریال

144,000 ريال

جيرفت

كرمان كهنوج

پایانه آدینه کریمان

كهنوج

1396/03/04

08:00

29

اتوبوس اسکانيا44

% 10

160,000 ریال

144,000 ريال

0

کرمان کهنوج

پایانه آدینه کریمان

کهنوج

1396/03/04

10:00

0

اتوبوس ولو42

% 10

160,000 ریال

144,000 ريال

كرمان كهنوج

پایانه آدینه کریمان

كهنوج

1396/03/04

15:00

44

اتوبوس اسکانيا44

% 10

160,000 ریال

144,000 ريال

0

کرمان کهنوج

پایانه آدینه کریمان

کهنوج

1396/03/04

15:00

38

اتوبوس اسکانيا44

% 10

160,000 ریال

144,000 ريال