مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کرمان به کرج

روز يكشنبه در تاریخ 1396/07/02
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا
1396/07/02
14:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
700,000 ریال
630,000 ریال

تهران غرب-آزادي
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/07/02
18:15
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
700,000 ریال
630,000 ریال

تهران جنوب تهران غرب-آزادي
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس بي9
1396/07/02
18:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
700,000 ریال
630,000 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
تهران آزادي قم
10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/02
19:30
ظرفیت باقیمانده : 37 صندلی
430,000 ریال
387,000 ریال

قم ويژه تهران جنوب