مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کرمان به کرج

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/10/28
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس با غذاي گرم رايگانB9 ولوو
1396/10/28
14:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
700,000 ریال
630,000 ریال

تهران غرب-آزادي
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس با غذاي گرم رايگانB9 ولوو
1396/10/28
18:15
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
700,000 ریال
630,000 ریال

توضیحات : باغذاي گرم شامل کرايه کامل وفروش اينترنتي
تهران جنوب تهران غرب-آزادي
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس بي9
1396/10/28
18:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
700,000 ریال
630,000 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
تهران غرب-آزادي کاشان قم ويژه

همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/28
19:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
430,000 ریال

10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا مارال با غذاي گرم رايگان
1396/10/28
19:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
700,000 ریال
630,000 ریال

قم ويژه تهران جنوب