مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

کرمان کرج

پایانه آدینه کریمان

کرج

1396/03/05

14:30

16

اتوبوس b9R

% 25

700,000 ریال

525,000 ريال

تهران غرب-آزادي قم ويژه

کرمان کرج

پایانه آدینه کریمان

کرج

1396/03/05

18:15

19

اتوبوس b9R

% 25

700,000 ریال

525,000 ريال

قم ويژه تهران غرب-آزادي

کرمان کرج

پایانه آدینه کریمان

کرج

1396/03/05

18:30

13

اتوبوس بي9

% 25

700,000 ریال

525,000 ريال

شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
تهران آزادي يزد قم

کرمان کرج

پایانه آدینه کریمان

کرج

1396/03/05

19:30

17

اتوبوس اسکانيا

% 10

700,000 ریال

630,000 ريال

قم ويژه تهران جنوب