مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کرمان به کرج

روز شنبه در تاریخ 1397/01/04
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک تخت شو با پذيرايي ماهان و ميوهVIP
1397/01/04
14:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
700,000 ریال
630,000 ریال

يزد تهران غرب-آزادي
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس بي9
1397/01/04
15:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
700,000 ریال
630,000 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولوو تخت شو با پذيرايي ماهان و ميوهVIP
1397/01/04
18:15
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
700,000 ریال
630,000 ریال

تهران جنوب تهران غرب-آزادي
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس بي9
1397/01/04
18:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
700,000 ریال
630,000 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
يزد تهران غرب-آزادي
10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس مارال تخت شو با پذيرايي ماهان و ميوهVIP
1397/01/04
19:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
700,000 ریال
630,000 ریال

يزد تهران جنوب