مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کرمان به کرج

روز جمعه در تاریخ 1396/04/30
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/04/30
14:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
700,000 ریال
630,000 ریال

تهران غرب-آزادي قم ويژه
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/04/30
18:15
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
700,000 ریال
630,000 ریال

تهران جنوب تهران غرب-آزادي
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس بي9
1396/04/30
18:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
700,000 ریال
630,000 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
تهران آزادي قم
10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا
1396/04/30
19:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
700,000 ریال
630,000 ریال

قم ويژه تهران جنوب