مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کرمان به چابهار

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/07/26
10 %
پیک صبا کرمان پایانه آدینه
پیک صبا کرمان پایانه آدینه
کرمان به چابهار
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/07/26
15:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

بم ايرانشهر
10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به چابهار
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/26
15:30
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
360,000 ریال
324,000 ریال

نيک شهر ايرانشهر بم
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به چابهار
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/07/26
16:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
ايرانشهر جکيگور بم
10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به چابهار
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا
1396/07/26
17:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : 0
ايرانشهر
10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به چابهار
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا
1396/07/26
17:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

ايرانشهر نيک شهر بم