مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کرمان به چابهار

روز سه شنبه در تاریخ 1396/09/21
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به چابهار
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/21
11:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
370,000 ریال
333,000 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
ايرانشهر جکيگور بم
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به چابهار
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس بي9
1396/09/21
16:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
جکيگور بم ايرانشهر
10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به چابهار
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس بي9
1396/09/21
17:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : 0
ايرانشهر بم
10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به چابهار
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا
1396/09/21
17:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

نيک شهر ايرانشهر بم
10 %
پیک صبا کرمان پایانه آدینه
پیک صبا کرمان پایانه آدینه
کرمان به چابهار
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/21
17:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
360,000 ریال
324,000 ریال

بم ايرانشهر