مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کرمان به چابهار

روز دو شنبه در تاریخ 1396/05/30
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به چابهار
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس بي9
1396/05/30
16:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
جکيگور بم
10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به چابهار
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا
1396/05/30
17:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : 0
ايرانشهر بم
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به چابهار
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/05/30
17:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

بم ايرانشهر
10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به چابهار
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا
1396/05/30
17:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

ايرانشهر نيک شهر بم