مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کرمان به نوق

روز يكشنبه در تاریخ 1396/05/29

پیک صبا کرمان پایانه آدینه
پیک صبا کرمان پایانه آدینه
کرمان به نوق
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو42
1396/05/29
15:00
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
100,000 ریال

رفسنجان