مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

کرمان مشهد مقدس

پایانه آدینه کریمان

مشهد مقدس

1396/01/05

18:30

13

اتوبوس b9R

% 15

690,000 ریال

586,500 ريال

تربت حيدريه

كرمان مشهد مقدس

پایانه آدینه کریمان

مشهد مقدس

1396/01/05

18:30

25

اتوبوس ولوو46

% 10

420,000 ریال

378,000 ريال

0

کرمان مشهد مقدس

پایانه آدینه کریمان

مشهد مقدس

1396/01/05

18:30

43

اتوبوس اسکانيا44

% 10

420,000 ریال

378,000 ريال

کرمان مشهد مقدس

پایانه آدینه کریمان

مشهد مقدس

1396/01/05

19:30

25

اتوبوس اسکانيا44

% 10

420,000 ریال

378,000 ريال

تربت حيدريه

کرمان مشهد مقدس

پایانه آدینه کریمان

مشهد مقدس

1396/01/05

20:30

10

اتوبوس b9R

% 15

690,000 ریال

586,500 ريال

تربت حيدريه
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا