مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

کرمان کرج

پایانه آدینه کریمان

قم

1396/02/03

18:30

12

اتوبوس بي9

% 15

600,000 ریال

510,000 ريال

شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
تهران آزادي يزد قم

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

قم ويژه

1396/02/03

19:00

20

اتوبوس b9R

% 15

600,000 ریال

510,000 ريال

قم ويژه

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

قم

1396/02/03

19:00

25

اتوبوس بي9

% 15

600,000 ریال

510,000 ريال

شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
قم يزد

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

قم

1396/02/03

19:30

41

اتوبوس اسکانيا45

% 10

350,000 ریال

315,000 ريال

قم

کرمان کرج

پایانه آدینه کریمان

قم ويژه

1396/02/03

19:30

17

اتوبوس اسکانيا

% 15

600,000 ریال

510,000 ريال

قم ويژه تهران جنوب

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

قم ويژه

1396/02/03

20:00

14

اتوبوس b9R

% 15

600,000 ریال

510,000 ريال

قم ويژه

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

قم

1396/02/03

20:30

25

اتوبوس بي9

% 15

600,000 ریال

510,000 ريال

شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
قم يزد

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

قم ويژه

1396/02/03

21:00

30

اتوبوس ولو 44

% 15

350,000 ریال

297,500 ريال

قم ويژه

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

قم ويژه

1396/02/03

22:00

8

اتوبوس b9R

% 15

600,000 ریال

510,000 ريال

قم ويژه
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا