مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

کرمان کرج

پایانه آدینه کریمان

قم ويژه

1396/01/05

18:15

17

اتوبوس b9R

% 10

600,000 ریال

540,000 ريال

قم ويژه تهران غرب-آزادي

کرمان کرج

پایانه آدینه کریمان

قم

1396/01/05

18:30

8

اتوبوس بي9

% 15

600,000 ریال

510,000 ريال

شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
تهران آزادي قم

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

قم ويژه

1396/01/05

19:00

20

اتوبوس b9R

% 10

600,000 ریال

540,000 ريال

قم ويژه

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

قم

1396/01/05

19:30

42

اتوبوس اسکانيا44

% 10

350,000 ریال

315,000 ريال

قم

کرمان کرج

پایانه آدینه کریمان

قم ويژه

1396/01/05

19:30

18

اتوبوس اسکانيا

% 10

600,000 ریال

540,000 ريال

قم ويژه تهران جنوب

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

قم ويژه

1396/01/05

20:00

16

اتوبوس b9R

% 10

600,000 ریال

540,000 ريال

قم ويژه

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

قم

1396/01/05

20:30

11

اتوبوس بي9

% 15

600,000 ریال

510,000 ريال

شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
قم

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

قم ويژه

1396/01/05

21:00

13

اتوبوس b9R

% 10

600,000 ریال

540,000 ريال

قم ويژه

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

قم ويژه

1396/01/05

22:00

8

اتوبوس b9R

% 10

600,000 ریال

540,000 ريال

قم ويژه
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا