مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

کرمان شيراز

پایانه آدینه کریمان

شيراز

1396/01/07

06:30

33

اتوبوس اسکانيا44

% 10

215,000 ریال

193,500 ريال

سيرجان

کرمان شيراز

پایانه آدینه کریمان

شيراز

1396/01/07

10:00

24

اتوبوس ولو 44

% 10

215,000 ریال

193,500 ريال

كرمان شيراز

پایانه آدینه کریمان

شيراز

1396/01/07

11:00

40

اتوبوس اسکانيا44

% 10

215,000 ریال

193,500 ريال

0

کرمان شيراز

پایانه آدینه کریمان

شيراز

1396/01/07

11:30

11

اتوبوس b9R

% 15

410,000 ریال

348,500 ريال

کرمان شيراز

پایانه آدینه کریمان

شيراز

1396/01/07

13:00

18

اتوبوس بي9

% 15

410,000 ریال

348,500 ريال

شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند

کرمان اهواز

پایانه آدینه کریمان

شيراز

1396/01/07

13:30

44

اتوبوس اسکانيا44

% 10

215,000 ریال

193,500 ريال

سيرجان شيراز

کرمان اهواز

پایانه آدینه کریمان

پايانه اميرکبير (شيراز)

1396/01/07

14:00

10

اتوبوس b9R

% 10

410,000 ریال

369,000 ريال

گچساران (دوگنبدان) پايانه اميرکبير (شيراز)

کرمان شيراز

پایانه آدینه کریمان

شيراز

1396/01/07

21:00

21

اتوبوس b9R

% 10

410,000 ریال

369,000 ريال

کرمان شيراز

پایانه آدینه کریمان

شيراز

1396/01/07

21:45

20

اتوبوس b9R

% 15

410,000 ریال

348,500 ريال

کرمان شيراز

پایانه آدینه کریمان

شيراز

1396/01/07

22:00

25

اتوبوس اسکانيا44

% 10

215,000 ریال

193,500 ريال

کرمان شيراز

پایانه آدینه کریمان

شيراز

1396/01/07

22:00

42

اتوبوس ولو 44

% 15

215,000 ریال

182,750 ريال

شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند

کرمان شيراز

پایانه آدینه کریمان

شيراز

1396/01/07

22:30

23

اتوبوس b9R

% 15

410,000 ریال

348,500 ريال

کرمان شيراز

پایانه آدینه کریمان

شيراز

1396/01/07

23:30

25

اتوبوس VIP29نفره

% 15

410,000 ریال

348,500 ريال

نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا