مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

کرمان شيراز

پایانه آدینه کریمان

شيراز

1396/03/05

10:00

27

اتوبوس ولو 44

% 25

215,000 ریال

161,250 ريال

كرمان شيراز

پایانه آدینه کریمان

شيراز

1396/03/05

11:00

40

اتوبوس اسکانيا44

% 10

215,000 ریال

193,500 ريال

0

کرمان شيراز

پایانه آدینه کریمان

شيراز

1396/03/05

11:30

9

اتوبوس b9R

% 25

410,000 ریال

307,500 ريال

کرمان اهواز

پایانه آدینه کریمان

پايانه اميرکبير (شيراز)

1396/03/05

12:30

14

اتوبوس b9R

% 20

410,000 ریال

328,000 ريال

پايانه اميرکبير (شيراز) گچساران (دوگنبدان)

کرمان شيراز

پایانه آدینه کریمان

شيراز

1396/03/05

13:00

25

اتوبوس بي9

% 25

410,000 ریال

307,500 ريال

شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
سيرجان

کرمان شيراز

پایانه آدینه کریمان

شيراز

1396/03/05

13:15

13

اتوبوس b9R

% 25

410,000 ریال

307,500 ريال

کرمان اهواز

پایانه آدینه کریمان

شيراز

1396/03/05

13:30

7

اتوبوس b9R

% 30

410,000 ریال

287,000 ريال

گچساران (دوگنبدان ) شيراز سيرجان

کرمان شيراز

پایانه آدینه کریمان

شيراز

1396/03/05

19:00

25

اتوبوس رويال

% 30

410,000 ریال

287,000 ريال

کرمان شيراز

پایانه آدینه کریمان

شيراز

1396/03/05

19:30

18

اتوبوس b9R

% 25

410,000 ریال

307,500 ريال

سيرجان

کرمان شيراز

پایانه آدینه کریمان

شيراز

1396/03/05

21:30

44

اتوبوس اسکانيا44

% 25

215,000 ریال

161,250 ريال

کرمان شيراز

پایانه آدینه کریمان

شيراز

1396/03/05

21:45

16

اتوبوس b9R

% 25

410,000 ریال

307,500 ريال

کرمان شيراز

پایانه آدینه کریمان

شيراز

1396/03/05

22:00

41

اتوبوس ولو 44

% 25

215,000 ریال

161,250 ريال

شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
سيرجان

کرمان شيراز

پایانه آدینه کریمان

شيراز

1396/03/05

22:00

30

اتوبوس ولو42

% 25

215,000 ریال

161,250 ريال

کرمان شيراز

پایانه آدینه کریمان

شيراز

1396/03/05

22:00

13

اتوبوس b9R

% 30

410,000 ریال

287,000 ريال

کرمان شيراز

پایانه آدینه کریمان

شيراز

1396/03/05

23:00

42

اتوبوس ولو 44

% 25

215,000 ریال

161,250 ريال

کرمان شيراز

پایانه آدینه کریمان

شيراز

1396/03/05

23:30

15

اتوبوس b9R

% 25

410,000 ریال

307,500 ريال