مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کرمان به شیراز

روز چهار شنبه در تاریخ 1397/01/01
10 %
سیروسفر کرمان پایانه آدینه
سیروسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1397/01/01
06:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو 44
1397/01/01
06:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
215,000 ریال
193,500 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
10 %
پیک صبا کرمان پایانه آدینه
پیک صبا کرمان پایانه آدینه
کرمان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا45
1397/01/01
08:30
ظرفیت باقیمانده : 37 صندلی
215,000 ریال
193,500 ریال

10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1397/01/01
11:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
215,000 ریال
193,500 ریال

توضیحات : 0
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس بي9
1397/01/01
12:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
سيرجان
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به پايانه اميرکبير (شيراز) مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولوو تخت شو با پذيرايي ماهان و ميوهVIP
1397/01/01
13:45
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

پايانه اميرکبير (شيراز)
10 %
سیروسفر کرمان پایانه آدینه
سیروسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1397/01/01
19:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو 44
1397/01/01
19:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
215,000 ریال
193,500 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
سيرجان
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولوو تخت شو با پذيرايي ماهان و ميوهVIP
1397/01/01
21:45
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1397/01/01
22:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
215,000 ریال
193,500 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
سيرجان
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1397/01/01
22:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
215,000 ریال
193,500 ریال

10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولوو تخت شو با پذيرايي ماهان و ميوهVIP
1397/01/01
22:30
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال