مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کرمان به شهرکرد

روز دو شنبه در تاریخ 1396/12/07
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به شهرکرد
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا مارال با پذيرايي رويال
1396/12/07
17:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
450,000 ریال
405,000 ریال

توضیحات : اين سرويس بدليل خط سير از شرکت لوان نور سرويس دهي ميشود
يزد اصفهان کاوه
10 %
لوان نور کرمان پایانه آدینه
لوان نور کرمان پایانه آدینه
کرمان به شهرکرد
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا32
1396/12/07
17:30
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
450,000 ریال
405,000 ریال

توضیحات : هر7تابليط يک بليط رايگان
اصفهان کاوه
10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به شهرکرد
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/07
18:00
ظرفیت باقیمانده : 39 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

توضیحات : 0
اصفهان کاوه