مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کرمان به شهرکرد

روز سه شنبه در تاریخ 1396/09/21
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به شهرکرد
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا32
1396/09/21
17:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
450,000 ریال
405,000 ریال

اصفهان کاوه
10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به شهرکرد
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/21
18:00
ظرفیت باقیمانده : 33 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

توضیحات : 0
اصفهان کاوه يزد