مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کرمان به شهرکرد

روز شنبه در تاریخ 1396/07/29
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به شهرکرد
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا32
1396/07/29
17:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
450,000 ریال
405,000 ریال

اصفهان کاوه
10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به شهرکرد
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/29
18:00
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

توضیحات : 0
اصفهان کاوه