مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کرمان به زاهدان

روز جمعه در تاریخ 1396/07/28
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/28
21:00
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
215,000 ریال
193,500 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
نصرت آباد (سيستانوبلوچستان)
10 %
پیک صبا کرمان پایانه آدینه
پیک صبا کرمان پایانه آدینه
کرمان به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا45
1396/07/28
21:00
ظرفیت باقیمانده : 27 صندلی
215,000 ریال
193,500 ریال

10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا32
1396/07/28
22:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
300,000 ریال
270,000 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/28
22:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
215,000 ریال
193,500 ریال