مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کرمان به زاهدان

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/06/02
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو42
1396/06/02
07:30
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
215,000 ریال
193,500 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
بم
10 %
پیک صبا کرمان پایانه آدینه
پیک صبا کرمان پایانه آدینه
کرمان به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو42
1396/06/02
07:30
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
215,000 ریال
193,500 ریال

بم نصرت آباد (کرمان )
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/02
21:00
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
215,000 ریال
193,500 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا32
1396/06/02
22:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
300,000 ریال
270,000 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند