مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کرمان به ریگان کرمان

روز دو شنبه در تاریخ 1396/08/01
10 %
پیک صبا کرمان پایانه آدینه
پیک صبا کرمان پایانه آدینه
کرمان به ريگان (کرمان ) مقصدنهایی : ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو42
1396/08/01
06:30
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
150,000 ریال
135,000 ریال

بم ريگان (کرمان )
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به ريگان (کرمان ) مقصدنهایی : ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو 44
1396/08/01
06:30
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
155,000 ریال
139,500 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
ريگان (کرمان ) بم
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به ريگان (کرمان ) مقصدنهایی : ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو 44
1396/08/01
07:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
155,000 ریال
139,500 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
ريگان (کرمان ) بم