مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کرمان به رفسنجان

روز شنبه در تاریخ 1396/04/03
10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به رفسنجان مقصدنهایی : يزد
محل سوار شدن : پایانه آدینه کریمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/03
22:00
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
60,000 ریال
54,000 ریال

رفسنجان انار
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به رفسنجان مقصدنهایی : يزد
محل سوار شدن : پایانه آدینه کریمان
اتوبوس ولو 44
1396/04/03
23:55
ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
60,000 ریال
54,000 ریال

رفسنجان انار