مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کرمان به رفسنجان

روز يكشنبه در تاریخ 1396/09/26
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به رفسنجان مقصدنهایی : يزد
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا32
1396/09/26
13:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
80,000 ریال
72,000 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
انار رفسنجان
10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به رفسنجان
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/26
14:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
60,000 ریال
54,000 ریال

10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به رفسنجان مقصدنهایی : يزد
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/09/26
14:15
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
100,000 ریال
90,000 ریال

رفسنجان انار
10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به رفسنجان
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ويژه457
1396/09/26
16:00
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
60,000 ریال
54,000 ریال

10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به رفسنجان مقصدنهایی : يزد
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو 44
1396/09/26
17:00
ظرفیت باقیمانده : 41 صندلی
60,000 ریال
54,000 ریال

رفسنجان انار
10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به رفسنجان مقصدنهایی : يزد
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/26
22:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
60,000 ریال
54,000 ریال

رفسنجان انار
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به رفسنجان مقصدنهایی : يزد
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو 44
1396/09/26
23:55
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
60,000 ریال
54,000 ریال

رفسنجان انار