مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

کرمان رفسنجان

پایانه آدینه کریمان

رفسنجان

1396/02/10

12:00

38

اتوبوس ويژه457

% 15

60,000 ریال

51,000 ريال

کرمان يزد

پایانه آدینه کریمان

رفسنجان

1396/02/10

12:30

36

اتوبوس ولو 44

% 15

60,000 ریال

51,000 ريال

رفسنجان انار

کرمان يزد

پایانه آدینه کریمان

رفسنجان

1396/02/10

13:30

19

اتوبوس اسکانيا32

% 15

80,000 ریال

68,000 ريال

شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
رفسنجان انار

کرمان رفسنجان

پایانه آدینه کریمان

رفسنجان

1396/02/10

14:00

37

اتوبوس ويژه457

% 15

60,000 ریال

51,000 ريال

کرمان يزد

پایانه آدینه کریمان

رفسنجان

1396/02/10

14:15

21

اتوبوس b9R

% 15

100,000 ریال

85,000 ريال

رفسنجان انار

کرمان يزد

پایانه آدینه کریمان

رفسنجان

1396/02/10

15:30

42

اتوبوس اسکانيا44

% 15

60,000 ریال

51,000 ريال

رفسنجان انار

کرمان رفسنجان

پایانه آدینه کریمان

رفسنجان

1396/02/10

16:00

36

اتوبوس ويژه457

% 15

60,000 ریال

51,000 ريال

کرمان يزد

پایانه آدینه کریمان

رفسنجان

1396/02/10

17:00

40

اتوبوس ولو 44

% 15

60,000 ریال

51,000 ريال

رفسنجان انار

کرمان يزد

پایانه آدینه کریمان

رفسنجان

1396/02/10

22:00

39

اتوبوس اسکانيا44

% 15

60,000 ریال

51,000 ريال

رفسنجان انار
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا