مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

کرمان جيرفت

پایانه آدینه کریمان

جيرفت

1396/01/08

07:00

24

اتوبوس b9R

150,000 ريال

کرمان کهنوج

پایانه آدینه کریمان

جيرفت

1396/01/08

07:30

43

اتوبوس ولو 44

120,000 ريال

جيرفت

كرمان كهنوج

پایانه آدینه کریمان

جيرفت

1396/01/08

08:00

36

اتوبوس ولو42

% 10

120,000 ریال

108,000 ريال

0
جيرفت

کرمان عنبرآباد

پایانه آدینه کریمان

جيرفت

1396/01/08

08:00

44

اتوبوس ولوو46

120,000 ريال

جيرفت

کرمان جيرفت

پایانه آدینه کریمان

جيرفت

1396/01/08

09:00

36

اتوبوس ولو42

120,000 ريال

کرمان جيرفت

پایانه آدینه کریمان

جيرفت

1396/01/08

10:00

32

اتوبوس ولو42

120,000 ريال

کرمان جيرفت

پایانه آدینه کریمان

جيرفت

1396/01/08

11:00

39

اتوبوس ولو42

120,000 ريال

كرمان اسلام آباد جيرفت

پایانه آدینه کریمان

جيرفت

1396/01/08

13:00

28

اتوبوس ولو42

% 10

120,000 ریال

108,000 ريال

0
جيرفت

کرمان جيرفت

پایانه آدینه کریمان

جيرفت

1396/01/08

13:30

22

اتوبوس ولو40

120,000 ريال

کرمان عنبرآباد

پایانه آدینه کریمان

جيرفت

1396/01/08

14:15

39

اتوبوس ولو40

% 10

120,000 ریال

108,000 ريال

جيرفت

کرمان جيرفت

پایانه آدینه کریمان

جيرفت

1396/01/08

14:30

34

اتوبوس ولو40

120,000 ريال

كرمان كهنوج

پایانه آدینه کریمان

جيرفت

1396/01/08

15:00

39

اتوبوس اسکانيا44

% 10

120,000 ریال

108,000 ريال

0
جيرفت

کرمان جيرفت

پایانه آدینه کریمان

جيرفت

1396/01/08

15:30

40

اتوبوس ولو40

120,000 ريال

کرمان جيرفت

پایانه آدینه کریمان

جيرفت

1396/01/08

16:30

40

اتوبوس ولو40

120,000 ريال

کرمان جيرفت

پایانه آدینه کریمان

جيرفت

1396/01/08

17:30

38

اتوبوس ولو40

120,000 ريال

نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا