مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

تهران جنوب

1396/02/10

14:30

40

اتوبوس ولو 44

% 15

420,000 ریال

357,000 ريال

يزد قم

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

تهران جنوب

1396/02/10

15:00

21

اتوبوس b9R

% 15

690,000 ریال

586,500 ريال

قم ويژه

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

تهران جنوب

1396/02/10

15:00

42

اتوبوس اسکانيا45

% 10

420,000 ریال

378,000 ريال

قم يزد نائين

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

تهران جنوب

1396/02/10

15:45

32

اتوبوس اسکانيا44

% 15

420,000 ریال

357,000 ريال

يزد قم ويژه

كرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

تهران جنوب

1396/02/10

16:30

39

اتوبوس اسکانيا44

% 10

420,000 ریال

378,000 ريال

0

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

تهران جنوب

1396/02/10

16:30

20

اتوبوس b9R

% 15

690,000 ریال

586,500 ريال

قم ويژه

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

تهران جنوب

1396/02/10

17:00

19

اتوبوس بي9

% 15

690,000 ریال

586,500 ريال

شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
يزد قم

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

تهران جنوب

1396/02/10

17:30

25

اتوبوس اسکانيا

% 10

690,000 ریال

621,000 ريال

قم يزد نائين

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

تهران جنوب

1396/02/10

17:30

21

اتوبوس b9R

% 15

690,000 ریال

586,500 ريال

قم ويژه

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

تهران جنوب

1396/02/10

18:00

34

اتوبوس اسکانيا44

% 15

420,000 ریال

357,000 ريال

قم ويژه

کرمان ارژانتين ويژه

پایانه آدینه کریمان

تهران جنوب

1396/02/10

18:00

19

اتوبوس b9R

% 15

690,000 ریال

586,500 ريال

با شام .برگشت شرکت همسفر (بيهقي)
قم ويژه تهران جنوب

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

تهران جنوب

1396/02/10

19:00

17

اتوبوس b9R

% 15

690,000 ریال

586,500 ريال

همراه باشام واينترنت رايگان
تهران جنوب همراه با شام واينترنت قم ويژه

کرمان کرج

پایانه آدینه کریمان

تهران جنوب

1396/02/10

19:30

20

اتوبوس اسکانيا

% 15

690,000 ریال

586,500 ريال

قم ويژه تهران جنوب

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

تهران جنوب

1396/02/10

19:30

42

اتوبوس اسکانيا45

% 10

420,000 ریال

378,000 ريال

قم يزد نائين

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

تهران جنوب

1396/02/10

20:00

18

اتوبوس b9R

% 15

690,000 ریال

586,500 ريال

قم ويژه

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

تهران جنوب

1396/02/10

20:30

21

اتوبوس بي9

% 15

690,000 ریال

586,500 ريال

شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
قم يزد

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

تهران جنوب

1396/02/10

21:00

21

اتوبوس b9R

% 15

690,000 ریال

586,500 ريال

قم ويژه

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

تهران جنوب

1396/02/10

21:30

24

اتوبوس بي9

% 10

690,000 ریال

621,000 ريال

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

تهران جنوب

1396/02/10

22:00

20

اتوبوس b9R

% 15

690,000 ریال

586,500 ريال

قم ويژه
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا