مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کرمان به بیرجند

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/10/28
12 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به بيرجند
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو42
1396/10/28
20:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
250,000 ریال
220,000 ریال

توضیحات : 0
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به بيرجند
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولوو46
1396/10/28
20:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
250,000 ریال
225,000 ریال

توضیحات : اطلاع رساني.براساس شبکه خط سير سرويس از شرکت لوان نور انجام مي شود

لوان نور کرمان پایانه آدینه
لوان نور کرمان پایانه آدینه
کرمان به بيرجند
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولوو بي 9
1396/10/28
20:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
250,000 ریال

توضیحات : کاوه