مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کرمان به بیرجند

روز جمعه در تاریخ 1396/04/02
12 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان بيرجند
محل سوار شدن : پایانه آدینه کریمان
اتوبوس ولو42
1396/04/02
20:30
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
250,000 ریال
220,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : 0
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان بيرجند
محل سوار شدن : پایانه آدینه کریمان
اتوبوس ولو 44
1396/04/02
20:30
ظرفیت باقیمانده : 37 صندلی
250,000 ریال
225,000 ریال

خرید بلیط