مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کرمان به بیرجند

روز چهار شنبه در تاریخ 1397/01/01
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به بيرجند
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس با پذيرايي رويالB9 ولوو
1397/01/01
20:30
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
250,000 ریال
225,000 ریال

توضیحات : اين سرويس بدليل خط سير از شرکت لوان نور سرويس دهي ميشود
10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به بيرجند
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو42
1397/01/01
20:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
250,000 ریال
225,000 ریال

توضیحات : 0
10 %
لوان نور کرمان پایانه آدینه
لوان نور کرمان پایانه آدینه
کرمان به بيرجند
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1397/01/01
22:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
400,000 ریال
360,000 ریال

توضیحات : هر7تابليط يک بليط رايگان
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به بيرجند
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا
1397/01/01
22:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
400,000 ریال
360,000 ریال

10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به بيرجند
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا
1397/01/01
22:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
400,000 ریال
360,000 ریال

توضیحات : 0