مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کرمان به بیرجند

روز سه شنبه در تاریخ 1396/08/30
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به بيرجند
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولوو46
1396/08/30
20:30
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
250,000 ریال
225,000 ریال

12 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به بيرجند
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو42
1396/08/30
20:30
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
250,000 ریال
220,000 ریال

توضیحات : 0