مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

کرمان بندر عباس

پایانه آدینه کریمان

بندر عباس

1396/03/04

07:45

21

اتوبوس b9R

370,000 ريال

کرمان بندر عباس

پایانه آدینه کریمان

بندر عباس

1396/03/04

10:30

35

اتوبوس ولو 44

215,000 ريال

کرمان بندر عباس

پایانه آدینه کریمان

بندر عباس

1396/03/04

12:00

23

اتوبوس اسکانيا 30

300,000 ريال

کرمان بندر عباس

پایانه آدینه کریمان

بندر عباس

1396/03/04

13:30

30

اتوبوس اسکانيا44

215,000 ريال

کرمان بندر عباس

پایانه آدینه کریمان

بندر عباس

1396/03/04

14:30

14

اتوبوس b9R

370,000 ريال

کرمان بندر عباس

پایانه آدینه کریمان

بندر عباس

1396/03/04

17:00

15

اتوبوس b9R

% 10

370,000 ریال

333,000 ريال

کرمان بندر عباس

پایانه آدینه کریمان

بندر عباس

1396/03/04

21:15

38

اتوبوس اسکانيا44

215,000 ريال

کرمان بندر عباس

پایانه آدینه کریمان

بندر عباس

1396/03/04

22:00

24

اتوبوس b9R

370,000 ريال

کرمان بندر عباس

پایانه آدینه کریمان

بندر عباس

1396/03/04

23:00

32

اتوبوس اسکانيا44

215,000 ريال

کرمان بندر عباس

پایانه آدینه کریمان

بندر عباس

1396/03/04

23:15

21

اتوبوس b9R

370,000 ريال