مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کرمان به بم

روز جمعه در تاریخ 1396/09/03
10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به بم مقصدنهایی : ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو42
1396/09/03
15:00
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
90,000 ریال
81,000 ریال

توضیحات : 0
بم
10 %
پیک صبا کرمان پایانه آدینه
پیک صبا کرمان پایانه آدینه
کرمان به بم مقصدنهایی : چابهار
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/03
15:30
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
90,000 ریال
81,000 ریال

بم ايرانشهر
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به بم مقصدنهایی : چابهار
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس بي9
1396/09/03
16:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
150,000 ریال
135,000 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
جکيگور بم ايرانشهر
10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به بم مقصدنهایی : چابهار
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس بي9
1396/09/03
17:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
150,000 ریال
135,000 ریال

توضیحات : 0
ايرانشهر بم
10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به بم مقصدنهایی : چابهار
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا
1396/09/03
17:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
140,000 ریال
126,000 ریال

نيک شهر ايرانشهر بم
10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به بم مقصدنهایی : ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/03
18:30
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
90,000 ریال
81,000 ریال

توضیحات : 0
بم
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به بم مقصدنهایی : ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا42
1396/09/03
20:00
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
90,000 ریال
81,000 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
بم
10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به بم مقصدنهایی : ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/03
20:30
ظرفیت باقیمانده : 37 صندلی
90,000 ریال
81,000 ریال

توضیحات : 0
بم
10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به بم مقصدنهایی : ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا
1396/09/03
21:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
150,000 ریال
135,000 ریال

توضیحات : 0
بم