مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

کرمان ايرانشهر

پایانه آدینه کریمان

بم

1396/01/03

06:30

42

اتوبوس ولو42

% 10

90,000 ریال

81,000 ريال

بم

کرمان ايرانشهر

پایانه آدینه کریمان

بم

1396/01/03

07:30

42

اتوبوس ولو42

% 15

90,000 ریال

76,500 ريال

شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
بم

کرمان زاهدان

پایانه آدینه کریمان

بم

1396/01/03

07:30

39

اتوبوس ولو42

% 15

90,000 ریال

76,500 ريال

شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
بم

کرمان زاهدان

پایانه آدینه کریمان

بم

1396/01/03

07:30

25

اتوبوس بي9

% 10

150,000 ریال

135,000 ريال

بم

کرمان بم

پایانه آدینه کریمان

بم

1396/01/03

14:00

42

اتوبوس ولو42

% 10

90,000 ریال

81,000 ريال

کرمان چابهار

پایانه آدینه کریمان

بم

1396/01/03

15:30

40

اتوبوس اسکانيا44

% 10

90,000 ریال

81,000 ريال

بم ايرانشهر

کرمان چابهار

پایانه آدینه کریمان

بم

1396/01/03

16:30

23

اتوبوس بي9

% 15

150,000 ریال

127,500 ريال

شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
ايرانشهر جکيگور بم

کرمان چابهار

پایانه آدینه کریمان

بم

1396/01/03

17:30

19

اتوبوس اسکانيا

% 10

140,000 ریال

126,000 ريال

بم ايرانشهر

کرمان زاهدان

پایانه آدینه کریمان

بم

1396/01/03

22:00

6

اتوبوس اسکانيا44

% 10

90,000 ریال

81,000 ريال

بم
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا