مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

کرمان ايرانشهر

پایانه آدینه کریمان

بم

1396/03/05

09:00

39

اتوبوس ولو42

% 10

90,000 ریال

81,000 ريال

بم

کرمان بم

پایانه آدینه کریمان

بم

1396/03/05

14:00

39

اتوبوس ولو42

% 10

90,000 ریال

81,000 ريال

کرمان چابهار

پایانه آدینه کریمان

بم

1396/03/05

15:30

40

اتوبوس اسکانيا44

% 10

90,000 ریال

81,000 ريال

بم ايرانشهر

کرمان چابهار

پایانه آدینه کریمان

بم

1396/03/05

16:30

25

اتوبوس اسکانيا

% 25

150,000 ریال

112,500 ريال

شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
بم ايرانشهر

کرمان چابهار

پایانه آدینه کریمان

بم

1396/03/05

17:30

21

اتوبوس اسکانيا

% 10

140,000 ریال

126,000 ريال

نيک شهر ايرانشهر بم

کرمان چابهار

پایانه آدینه کریمان

بم

1396/03/05

18:00

24

اتوبوس b9R

% 10

140,000 ریال

126,000 ريال

بم ايرانشهر

کرمان ايرانشهر

پایانه آدینه کریمان

بم

1396/03/05

20:00

40

اتوبوس اسکانيا44

% 25

90,000 ریال

67,500 ريال

شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
بم

کرمان زاهدان

پایانه آدینه کریمان

بم

1396/03/05

21:00

39

اتوبوس اسکانيا44

% 25

90,000 ریال

67,500 ريال

شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
بم

کرمان زاهدان

پایانه آدینه کریمان

بم

1396/03/05

22:00

24

اتوبوس اسکانيا44

% 25

90,000 ریال

67,500 ريال

بم

کرمان زاهدان

پایانه آدینه کریمان

بم

1396/03/05

22:00

3

اتوبوس اسکانيا32

% 25

110,000 ریال

82,500 ريال

شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
بم