مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کرمان به ایرانشهر

روز يكشنبه در تاریخ 1396/04/04
10 %
پیک صبا کرمان پایانه آدینه
پیک صبا کرمان پایانه آدینه
کرمان به ايرانشهر
محل سوار شدن : پایانه آدینه کریمان
اتوبوس ولو42
1396/04/04
08:00
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
215,000 ریال
193,500 ریال

بم ريگان (کرمان )
10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به ايرانشهر
محل سوار شدن : پایانه آدینه کریمان
اتوبوس ولو42
1396/04/04
15:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
215,000 ریال
193,500 ریال

توضیحات : 0
بم
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به ايرانشهر مقصدنهایی : چابهار
محل سوار شدن : پایانه آدینه کریمان
اتوبوس b9R
1396/04/04
16:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
370,000 ریال
333,000 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
ايرانشهر جکيگور بم
10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به ايرانشهر مقصدنهایی : چابهار
محل سوار شدن : پایانه آدینه کریمان
اتوبوس اسکانيا
1396/04/04
17:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
370,000 ریال
333,000 ریال

توضیحات : 0
ايرانشهر بم
10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به ايرانشهر
محل سوار شدن : پایانه آدینه کریمان
اتوبوس ولو42
1396/04/04
18:30
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
215,000 ریال
193,500 ریال

توضیحات : 0
بم
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به ايرانشهر
محل سوار شدن : پایانه آدینه کریمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/04
20:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
215,000 ریال
193,500 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
بم
10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به ايرانشهر
محل سوار شدن : پایانه آدینه کریمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/04
20:30
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
215,000 ریال
193,500 ریال

توضیحات : 0
بم
10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به ايرانشهر
محل سوار شدن : پایانه آدینه کریمان
اتوبوس اسکانيا
1396/04/04
21:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
370,000 ریال
333,000 ریال

توضیحات : 0
بم