مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کرمان به ایرانشهر

روز دو شنبه در تاریخ 1396/05/30
10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو42
1396/05/30
15:00
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
215,000 ریال
193,500 ریال

توضیحات : 0
بم
10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به ايرانشهر مقصدنهایی : چابهار
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا
1396/05/30
17:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
370,000 ریال
333,000 ریال

توضیحات : 0
ايرانشهر بم
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به ايرانشهر مقصدنهایی : چابهار
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/05/30
17:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
370,000 ریال
333,000 ریال

بم ايرانشهر
10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به ايرانشهر مقصدنهایی : چابهار
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا
1396/05/30
17:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
370,000 ریال
333,000 ریال

ايرانشهر نيک شهر بم
10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/30
18:30
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
215,000 ریال
193,500 ریال

توضیحات : 0
بم
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا42
1396/05/30
20:00
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
215,000 ریال
193,500 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
بم
10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/30
20:30
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
215,000 ریال
193,500 ریال

توضیحات : 0
بم
10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا
1396/05/30
21:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
370,000 ریال
333,000 ریال

توضیحات : 0
بم