مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کرمان به ایرانشهر

روز سه شنبه در تاریخ 1396/07/25
10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو42
1396/07/25
18:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
215,000 ریال
193,500 ریال

توضیحات : 0
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/25
19:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
215,000 ریال
193,500 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/25
19:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
215,000 ریال
193,500 ریال

توضیحات : 0
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا42
1396/07/25
20:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
215,000 ریال
193,500 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/25
20:30
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
215,000 ریال
193,500 ریال

توضیحات : 0
10 %
پیک صبا کرمان پایانه آدینه
پیک صبا کرمان پایانه آدینه
کرمان به ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو42
1396/07/25
21:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
215,000 ریال
193,500 ریال

10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس بي9
1396/07/25
21:30
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
370,000 ریال
333,000 ریال

توضیحات : 0