مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کرمان به اصفهان

روز يكشنبه در تاریخ 1396/09/26
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/26
14:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
28,000 ریال
25,200 ریال

10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به اصفهان کاوه مقصدنهایی : شهرکرد
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/26
17:30
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
280,000 ریال
252,000 ریال

اصفهان کاوه
10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به اصفهان کاوه مقصدنهایی : شهرکرد
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/26
18:00
ظرفیت باقیمانده : 39 صندلی
280,000 ریال
252,000 ریال

توضیحات : 0
اصفهان کاوه يزد
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا مارال با غذاي گرم رايگان
1396/09/26
20:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
490,000 ریال
441,000 ریال

توضیحات : باغذاي گرم شامل کرايه کامل وفروش اينترنتي
اصفهان کاوه
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/26
21:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
280,000 ریال
252,000 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
نائين يزد
10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس بي9
1396/09/26
21:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
490,000 ریال
441,000 ریال

توضیحات : 0
يزد
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا مارال با غذاي گرم رايگان
1396/09/26
21:30
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
490,000 ریال
441,000 ریال

توضیحات : باغذاي گرم شامل کرايه کامل وفروش اينترنتي
اصفهان کاوه
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/26
22:00
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
280,000 ریال
252,000 ریال

10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا مارال با غذاي گرم رايگان
1396/09/26
22:30
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
490,000 ریال
441,000 ریال

توضیحات : باغذاي گرم شامل کرايه کامل وفروش اينترنتي