مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

کرمان اصفهان کاوه

پایانه آدینه کریمان

اصفهان کاوه

1396/01/07

11:45

14

اتوبوس b9R

% 10

490,000 ریال

441,000 ريال

يزد

کرمان شهرکرد

پایانه آدینه کریمان

اصفهان کاوه

1396/01/07

17:30

17

اتوبوس اسکانيا 30

% 10

350,000 ریال

315,000 ريال

يزد اصفهان کاوه

كرمان شهرکرد

پایانه آدینه کریمان

اصفهان کاوه

1396/01/07

18:00

33

اتوبوس اسکانيا44

% 10

280,000 ریال

252,000 ريال

0
اصفهان کاوه

کرمان اصفهان کاوه

پایانه آدینه کریمان

اصفهان کاوه

1396/01/07

21:00

24

اتوبوس اسکانيا44

% 15

280,000 ریال

238,000 ريال

شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند

كرمان اصفهان صفه

پایانه آدینه کریمان

اصفهان صفه

1396/01/07

21:00

6

اتوبوس b9R

% 10

490,000 ریال

441,000 ريال

0
يزد

کرمان اصفهان صفه

پایانه آدینه کریمان

اصفهان صفه

1396/01/07

21:00

17

اتوبوس b9R

% 10

490,000 ریال

441,000 ريال

اصفهان کاوه

کرمان اصفهان کاوه

پایانه آدینه کریمان

اصفهان کاوه

1396/01/07

22:00

20

اتوبوس اسکانيا44

% 10

280,000 ریال

252,000 ريال

يزد

کرمان اصفهان کاوه

پایانه آدینه کریمان

اصفهان کاوه

1396/01/07

22:30

19

اتوبوس اسکانيا

% 10

490,000 ریال

441,000 ريال

نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا