مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کرمان به اصفهان

روز دو شنبه در تاریخ 1396/04/05
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به اصفهان کاوه مقصدنهایی : خرم اباد ويژه
محل سوار شدن : پایانه آدینه کریمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/05
14:30
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
280,000 ریال
252,000 ریال

اصفهان کاوه
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به اصفهان کاوه مقصدنهایی : شهرکرد
محل سوار شدن : پایانه آدینه کریمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/05
17:30
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
280,000 ریال
252,000 ریال

اصفهان کاوه
10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به اصفهان کاوه مقصدنهایی : شهرکرد
محل سوار شدن : پایانه آدینه کریمان
اتوبوس b9R
1396/04/05
18:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
490,000 ریال
441,000 ریال

توضیحات : 0
اصفهان کاوه
10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : پایانه آدینه کریمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/05
20:30
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
280,000 ریال
252,000 ریال

10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : پایانه آدینه کریمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/05
21:00
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
280,000 ریال
252,000 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
يزد نائين
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به اصفهان صفه
محل سوار شدن : پایانه آدینه کریمان
اتوبوس b9R
1396/04/05
21:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
490,000 ریال
441,000 ریال

اصفهان کاوه
10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به اصفهان صفه
محل سوار شدن : پایانه آدینه کریمان
اتوبوس بي9
1396/04/05
21:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
490,000 ریال
441,000 ریال

توضیحات : 0
يزد
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : پایانه آدینه کریمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/05
21:15
ظرفیت باقیمانده : 31 صندلی
280,000 ریال
252,000 ریال

10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : پایانه آدینه کریمان
اتوبوس اسکانيا
1396/04/05
22:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
490,000 ریال
441,000 ریال