مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کرمان به اصفهان

روز سه شنبه در تاریخ 1397/03/29
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/29
21:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
340,000 ریال
306,000 ریال

توضیحات : حمايت ازتوليدملي. اقتدارملي روز افزون
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس مارال تخت شو با پذيرايي ماهان و ميوهVIP
1397/03/29
21:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
590,000 ریال
531,000 ریال

اصفهان کاوه
10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس بي9 تخت شو
1397/03/29
21:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
590,000 ریال
531,000 ریال

توضیحات : 0
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس مارال تخت شو با پذيرايي ماهان و ميوهVIP
1397/03/29
21:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
590,000 ریال
531,000 ریال

اصفهان کاوه
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/29
22:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
340,000 ریال
306,000 ریال

10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس مارال تخت شو با پذيرايي ماهان و ميوهVIP
1397/03/29
22:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
590,000 ریال
531,000 ریال