مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کرمان به اصفهان

روز جمعه در تاریخ 1396/12/04
10 %
لوان نور کرمان پایانه آدینه
لوان نور کرمان پایانه آدینه
کرمان به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/12/04
11:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
490,000 ریال
441,000 ریال

توضیحات : هر7عددبليط يک بليط رايگان
يزد
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس مارال تخت شو با پذيرايي ماهان و ميوهVIP
1396/12/04
12:45
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
490,000 ریال
441,000 ریال

يزد
10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به اصفهان کاوه مقصدنهایی : خرم اباد ويژه
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/04
14:30
ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
280,000 ریال
252,000 ریال

يزد اصفهان کاوه
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به اصفهان کاوه مقصدنهایی : خرم اباد ويژه
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا مارال با پذيرايي رويال
1396/12/04
14:30
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
280,000 ریال
252,000 ریال

يزد اصفهان کاوه
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به اصفهان کاوه مقصدنهایی : شهرکرد
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا مارال با پذيرايي رويال
1396/12/04
17:30
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
280,000 ریال
252,000 ریال

توضیحات : اين سرويس بدليل خط سير از شرکت لوان نور سرويس دهي ميشود
يزد اصفهان کاوه
10 %
لوان نور کرمان پایانه آدینه
لوان نور کرمان پایانه آدینه
کرمان به اصفهان کاوه مقصدنهایی : شهرکرد
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولوو بي 9
1396/12/04
17:30
ظرفیت باقیمانده : 45 صندلی
280,000 ریال
252,000 ریال

توضیحات : هر7بليط يک بليط رايگان
اصفهان کاوه
10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به اصفهان کاوه مقصدنهایی : شهرکرد
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/04
18:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
280,000 ریال
252,000 ریال

توضیحات : 0
اصفهان کاوه
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس مارال تخت شو با پذيرايي ماهان و ميوهVIP
1396/12/04
20:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
490,000 ریال
441,000 ریال

اصفهان کاوه
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/04
21:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
280,000 ریال
252,000 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
يزد
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس مارال تخت شو با پذيرايي ماهان و ميوهVIP
1396/12/04
21:30
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
490,000 ریال
441,000 ریال

اصفهان کاوه
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک با پذيرايي البرز
1396/12/04
22:00
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
280,000 ریال
252,000 ریال

10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس مارال تخت شو با پذيرايي ماهان و ميوهVIP
1396/12/04
22:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
490,000 ریال
441,000 ریال