مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کرمانشاه به کرج

روز دو شنبه در تاریخ 1397/02/31
20 %
جوان سیر ایثار شعبه کرمانشاه
جوان سیر ایثار شعبه کرمانشاه
کرمانشاه به کرج ازمسير اتوبان ساوه مقصدنهایی : تهران آزادي ازمسير اتوبان ساوه
محل سوار شدن : ترمینال شهید کاویانی کرمانشاه
اتوبوس MARAL V.I.P مانيتوردار اختصاصي
1397/02/31
23:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
440,000 ریال
352,000 ریال

توضیحات : مانيتوردار+تخت شو+از اتوبان ساوه.تهران.کرج
تهران آزادي کرج ازمسير اتوبان ساوه همدان