مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کرمانشاه به تهران

روز چهار شنبه در تاریخ 1397/01/01
20 %
جوان سیر ایثار شعبه کرمانشاه
جوان سیر ایثار شعبه کرمانشاه
کرمانشاه به تهران آزادي ازمسير اتوبان ساوه
محل سوار شدن : ترمینال شهید کاویانی کرمانشاه
اتوبوس MARAL V.I.P مانيتوردار اختصاصي
1397/01/01
10:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
460,000 ریال
368,000 ریال

توضیحات : به اميد ديدار
تهران آزادي کرج همدان
20 %
جوان سیر ایثار شعبه کرمانشاه
جوان سیر ایثار شعبه کرمانشاه
کرمانشاه به تهران آزادي ازمسير اتوبان ساوه
محل سوار شدن : ترمینال شهید کاویانی کرمانشاه
اتوبوس MARAL V.I.P مانيتوردار اختصاصي
1397/01/01
22:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
460,000 ریال
368,000 ریال

توضیحات : اسکانيا مارال+مانيتور دار+تخت شو
همدان کرج ازمسير اتوبان ساوه