مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کرج به کنگاور کرمانشاه

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/10/27
30 %
جوان سیر ایثار شعبه کرج
جوان سیر ایثار شعبه کرج
کرج به کنگاور (کرمانشاه) مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال شهید کلانتری کرج
اتوبوس اسکانيا مارال
1396/10/27
12:45
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
400,000 ریال
280,000 ریال

کنگاور (کرمانشاه) همدان2
30 %
جوان سیر ایثار شعبه کرج
جوان سیر ایثار شعبه کرج
کرج به کنگاور (کرمانشاه) مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال شهید کلانتری کرج
اتوبوس اسکانيا مارال
1396/10/27
21:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
400,000 ریال
280,000 ریال

توضیحات : 32754591
کنگاور (کرمانشاه) همدان2