مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کاشان به کرج

روز چهار شنبه در تاریخ 1397/03/30
10 %
پیک صبا کاشان
پیک صبا کاشان
کاشان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاشان
اتوبوس اسکانيا 30
1397/03/30
08:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
215,000 ریال
193,500 ریال

توضیحات : پيک صبا سفر خوشي را براي شما آرزومند است
10 %
پیک صبا کاشان
پیک صبا کاشان
کاشان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاشان
اتوبوس اسکانيا32
1397/03/30
13:30
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
215,000 ریال
193,500 ریال

توضیحات : پيک صبا سفر خوشي را براي شما آرزومند است
10 %
پیک صبا کاشان
پیک صبا کاشان
کاشان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاشان
اتوبوس اسکانيا 30
1397/03/30
18:00
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
215,000 ریال
193,500 ریال

توضیحات : پيک صبا سفر خوشي را براي شما آرزومند است