مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کاشان به کرج

روز شنبه در تاریخ 1396/07/29

پیک صبا کاشان
پیک صبا کاشان
کاشان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاشان
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/29
08:00
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
140,000 ریال

توضیحات : پيک صبا سفر خوشي را براي شما آرزومند است

ترابر بی تا کاشان
ترابر بی تا کاشان
کاشان به کرج مقصدنهایی : بندرانزلي
محل سوار شدن : ترمینال کاشان
اتوبوس ويژه بي9 تك صندلي
1396/07/29
11:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
200,000 ریال

قم رشت تهران جنوب کرج

پیک صبا کاشان
پیک صبا کاشان
کاشان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاشان
اتوبوس اسکانيا32
1396/07/29
13:30
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
180,000 ریال

توضیحات : پيک صبا سفر خوشي را براي شما آرزومند است

ترابر بی تا کاشان
ترابر بی تا کاشان
کاشان به کرج مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : ترمینال کاشان
اتوبوس ويژه مارال تك صندلي
1396/07/29
17:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
200,000 ریال

کرج زنجان قزوين تبريز

پیک صبا کاشان
پیک صبا کاشان
کاشان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاشان
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/29
18:00
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
140,000 ریال

توضیحات : پيک صبا سفر خوشي را براي شما آرزومند است