مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کاشان به کرج

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/06/02

پیک صبا کاشان
پیک صبا کاشان
کاشان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاشان
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/02
08:00
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
140,000 ریال

توضیحات : پيک صبا سفر خوشي را براي شما آرزومند است

ترابر بی تا کاشان
ترابر بی تا کاشان
کاشان به کرج مقصدنهایی : بندرانزلي
محل سوار شدن : ترمینال کاشان
اتوبوس ويژه مارال تك صندلي
1396/06/02
11:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
200,000 ریال

کرج رشت قزوين

پیک صبا کاشان
پیک صبا کاشان
کاشان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاشان
اتوبوس اسکانيا32
1396/06/02
13:30
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
180,000 ریال

توضیحات : پيک صبا سفر خوشي را براي شما آرزومند است

ترابر بی تا کاشان
ترابر بی تا کاشان
کاشان به کرج مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : ترمینال کاشان
اتوبوس ويژه مارال تك صندلي
1396/06/02
17:30
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
200,000 ریال

قم کرج زنجان تبريز قزوين

پیک صبا کاشان
پیک صبا کاشان
کاشان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاشان
اتوبوس اسکانيا30
1396/06/02
18:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
180,000 ریال

توضیحات : پيک صبا سفر خوشي را براي شما آرزومند است