مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس هرات یزد به یزد

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/06

آسیا سفر هرات یزد
آسیا سفر هرات یزد
هرات به يزد
محل سوار شدن : ترمینال هرات
اتوبوس ولو بي 7
1396/12/06
14:00
ظرفیت باقیمانده : 33 صندلی
100,000 ریال


آسیا سفر هرات یزد
آسیا سفر هرات یزد
هرات به يزد
محل سوار شدن : ترمینال هرات
اتوبوس ولو بي 7
1396/12/06
16:00
ظرفیت باقیمانده : 37 صندلی
100,000 ریال