مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس نورآباد ممسنی به شیراز

روز سه شنبه در تاریخ 1396/08/30

خسرو گستر نورآباد فارس
خسرو گستر نورآباد فارس
ممسني به شيراز
محل سوار شدن : پایانه ممسنی (نوراباد)
اتوبوس مارال
1396/08/30
07:30
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
100,000 ریال


خسرو گستر نورآباد فارس
خسرو گستر نورآباد فارس
ممسني به شيراز
محل سوار شدن : پایانه ممسنی (نوراباد)
اتوبوس مارال
1396/08/30
13:45
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
100,000 ریال