مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس نورآباد ممسنی به شیراز

روز دو شنبه در تاریخ 1396/12/28
5 %
خسرو گستر نورآباد فارس
خسرو گستر نورآباد فارس
ممسني به شيراز
محل سوار شدن : پایانه ممسنی (نوراباد)
اتوبوس مارال
1396/12/28
07:30
ظرفیت باقیمانده : 27 صندلی
100,000 ریال
95,000 ریال

5 %
خسرو گستر نورآباد فارس
خسرو گستر نورآباد فارس
ممسني به شيراز
محل سوار شدن : پایانه ممسنی (نوراباد)
اتوبوس مارال
1396/12/28
13:45
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
100,000 ریال
95,000 ریال