مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس نورآباد ممسنی به شیراز

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/10/27
5 %
خسرو گستر نورآباد فارس
خسرو گستر نورآباد فارس
ممسني به شيراز
محل سوار شدن : پایانه ممسنی (نوراباد)
اتوبوس مارال
1396/10/27
07:30
ظرفیت باقیمانده : 27 صندلی
100,000 ریال
95,000 ریال

توضیحات : همراه باپذيرايي شام
5 %
خسرو گستر نورآباد فارس
خسرو گستر نورآباد فارس
ممسني به شيراز
محل سوار شدن : پایانه ممسنی (نوراباد)
اتوبوس مارال
1396/10/27
13:45
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
100,000 ریال
95,000 ریال

توضیحات : همراه باپذيرايي شام