مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس نورآباد ممسنی به تهران

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/06
5 %
خسرو گستر نورآباد فارس
خسرو گستر نورآباد فارس
ممسني به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه ممسنی (نوراباد)
اتوبوس اسکانيا
1396/12/06
16:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
650,000 ریال
617,500 ریال

توضیحات : همراه با پذيرايي شام
اصفهان