مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس نورآباد ممسنی به تهران

روز شنبه در تاریخ 1396/07/29

خسرو گستر نورآباد فارس
خسرو گستر نورآباد فارس
ممسني به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه ممسنی (نوراباد)
اتوبوس اسکانيا
1396/07/29
17:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
650,000 ریال

توضیحات : پذيرايي همراه با شام
اصفهان