مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس نورآباد ممسنی به تهران

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/09/22
5 %
خسرو گستر نورآباد فارس
خسرو گستر نورآباد فارس
ممسني به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه ممسنی (نوراباد)
اتوبوس اسکانيا
1396/09/22
16:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
650,000 ریال
617,500 ریال

توضیحات : همراه باپذيرايي شام
اصفهان