مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس نورآباد ممسنی به تهران

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/06/02

خسرو گستر نورآباد فارس
خسرو گستر نورآباد فارس
ممسني به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه ممسنی (نوراباد)
اتوبوس اسکانيا
1396/06/02
16:30
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
650,000 ریال

توضیحات : همراه باپذيرايي شام
اصفهان