مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس نورآباد ممسنی به اصفهان

روز جمعه در تاریخ 1396/09/03
5 %
خسرو گستر نورآباد فارس
خسرو گستر نورآباد فارس
ممسني به اصفهان مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه ممسنی (نوراباد)
اتوبوس اسکانيا
1396/09/03
16:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
390,000 ریال
370,500 ریال

توضیحات : همراه باپذيرايي شام
اصفهان