مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس نورآباد ممسنی به اصفهان

روز دو شنبه در تاریخ 1396/12/28
5 %
خسرو گستر نورآباد فارس
خسرو گستر نورآباد فارس
ممسني به اصفهان مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه ممسنی (نوراباد)
اتوبوس اسکانيا
1396/12/28
16:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
390,000 ریال
370,500 ریال

توضیحات : همراه با پذيرايي شام
اصفهان