مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس نورآباد لرستان به تهران

روز سه شنبه در تاریخ 1396/05/03

ایمن سفر نورآباد لرستان
ایمن سفر نورآباد لرستان
نورآباد (لرستان) به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه دلفان (نورآباد)
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/03
21:45
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
250,000 ریال

توضیحات : تلفن شرکت مسافر بري تعاوني 6 06632722027

ایمن سفر نورآباد لرستان
ایمن سفر نورآباد لرستان
نورآباد (لرستان) به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه دلفان (نورآباد)
اتوبوس بي9
1396/05/03
22:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
350,000 ریال

توضیحات : تلفن شرکت مسافر بري تعاوني 6 06632722027

ایمن سفر نورآباد لرستان
ایمن سفر نورآباد لرستان
نورآباد (لرستان) به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه دلفان (نورآباد)
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/03
23:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
250,000 ریال

توضیحات : تلفن شرکت مسافر بري تعاوني 6 06632722027

ایمن سفر نورآباد لرستان
ایمن سفر نورآباد لرستان
نورآباد (لرستان) به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه دلفان (نورآباد)
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/03
23:30
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
250,000 ریال

توضیحات : تلفن شرکت مسافر بري تعاوني 6 06632722027

ایمن سفر نورآباد لرستان
ایمن سفر نورآباد لرستان
نورآباد (لرستان) به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه دلفان (نورآباد)
اتوبوس بي 9 جديد
1396/05/03
23:35
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
350,000 ریال

توضیحات : تلفن شرکت مسافر بري تعاوني 6 06632722027