مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس نجف آباد به کرج

روز شنبه در تاریخ 1396/07/29

ایران پیما نجف آباد
ایران پیما نجف آباد
نجف آباد (اصفهان) به کرج
محل سوار شدن : ترمینال نجف آباد
اتوبوس اسکانيا مارال فرست کلاس 25نفره
1396/07/29
10:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
350,000 ریال

توضیحات : برگشت از ايرانپيماکرج ساعت 9/15 صبح و 12/30 شب 32706364 _ 026
تهران آزادي

ایران پیما نجف آباد
ایران پیما نجف آباد
نجف آباد (اصفهان) به کرج
محل سوار شدن : ترمینال نجف آباد
اتوبوس اسکانيا 44نفره
1396/07/29
22:45
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
210,000 ریال

توضیحات : برگشت از ايرانپيما کرج ساعت 9/15 صبح و 12/30 شب 32706364 _ 026
قم تهران آزادي

ترابر بی تا نجف آباد
ترابر بی تا نجف آباد
نجف اباد به کرج از مسير تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال نجف آباد
اتوبوس مان
1396/07/29
23:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
350,000 ریال

توضیحات : برگشت از کرج ترمينال شهيد کلانتري ساعت 11:00صبح تعاوني همسفر
تهران از مسير تهران آزادي قم از مسير تهران آزادي