مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس نجف آباد به کرج

روز يكشنبه در تاریخ 1396/05/29

ایران پیما نجف آباد
ایران پیما نجف آباد
نجف آباد (اصفهان) به کرج
محل سوار شدن : ترمینال نجف آباد
اتوبوس اسکانيا مارال فرست کلاس 25نفره
1396/05/29
10:30
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
350,000 ریال

تهران آزادي

ایران پیما نجف آباد
ایران پیما نجف آباد
نجف آباد (اصفهان) به کرج
محل سوار شدن : ترمینال نجف آباد
اتوبوس اسکانيا 44نفره
1396/05/29
22:45
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
210,000 ریال

توضیحات : برگشت از ايرانپيماکرج ساعت9/15صبح 09132082354صالحي
قم تهران آزادي

ترابر بی تا نجف آباد
ترابر بی تا نجف آباد
نجف اباد به کرج
محل سوار شدن : ترمینال نجف آباد
اتوبوس مان
1396/05/29
23:30
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
350,000 ریال

توضیحات : برگشت ازکرج ترمينال شهيد کلانتري ساعت11صبح
تهران قم