مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس نجف آباد به مشهد مقدس

روز دو شنبه در تاریخ 1396/12/07

ترابر بی تا نجف آباد
ترابر بی تا نجف آباد
نجف اباد به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال نجف آباد
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/07
14:00
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
510,000 ریال

توضیحات : برگشت ترمينال مشهدشرکت مسافربري ترابر بي تا تعاوني15
سبزوار شاهرود (سمنان) نيشابور

ایران پیما نجف آباد
ایران پیما نجف آباد
نجف آباد (اصفهان) به مشهد
محل سوار شدن : ترمینال نجف آباد
اتوبوس اسکانيا 44نفره
1396/12/07
14:00
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
500,000 ریال

توضیحات : زائر گرامي بليط برگشت خودرا از نجف آباد شرکت ايرانپيما تهيه نمائيد

ترابر بی تا نجف آباد
ترابر بی تا نجف آباد
نجف اباد به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال نجف آباد
اتوبوس وي آي پيVIP
1396/12/07
14:45
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
750,000 ریال

توضیحات : سرويس برگشت از مشهد ساعت 1500شرکت مسافربري ترابر بي تا تعاوني 15
شاهرود (سمنان) نيشابور

ایران پیما نجف آباد
ایران پیما نجف آباد
نجف آباد (اصفهان) به مشهد
محل سوار شدن : ترمینال نجف آباد
اتوبوس ولوو + وي آي پي تخت شو
1396/12/07
16:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
750,000 ریال

توضیحات : زائر گرامي بليط برگشت خودرا از نجف آباد شرکت ايرانپيما تهيه نمائيد
سبزوار نيشابور