مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس نجف آباد به قم

روز دو شنبه در تاریخ 1396/04/05

ایران پیما نجف آباد
ایران پیما نجف آباد
نجف آباد (اصفهان) به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه نجف آباد
اتوبوس ولوو بي 9
1396/04/05
06:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : برگشت ازايرانپيما ترمينال جنوب 8 و 13/15 و14/30 و 16/30و 22 و24
قم

ایران پیما نجف آباد
ایران پیما نجف آباد
نجف آباد (اصفهان) به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه نجف آباد
اتوبوس ولوو بي 9
1396/04/05
08:45
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : برگشت ازايرانپيما ترمينال جنوب 8 و 13/15 و14/30 و 16/30و 22 و24
قم

ترابر بی تا نجف آباد
ترابر بی تا نجف آباد
نجف اباد به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه نجف آباد
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/05
09:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
140,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي تعاوني 15 خميني شهر برگشت از تهران (جنوب) ساعت 18:00
قم

ایران پیما نجف آباد
ایران پیما نجف آباد
نجف آباد (اصفهان) به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه نجف آباد
اتوبوس اسکانيا مارال فرست کلاس 25نفره
1396/04/05
13:15
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : برگشت ازايرانپيما ترمينال جنوب 8 و 13/15 و14/30 و 16/30و 22 و24
قم

ترابر بی تا نجف آباد
ترابر بی تا نجف آباد
نجف اباد به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه نجف آباد
اتوبوس مارال30نفره
1396/04/05
13:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
150,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي تعاوني 15 خميني شهر برگشت از تهران (جنوب) ساعت 21:50
قم

ترابر بی تا نجف آباد
ترابر بی تا نجف آباد
نجف اباد به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه نجف آباد
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/05
14:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
140,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي تعاوني 15 خميني شهر برگشت از تهران (جنوب) ساعت 23:30
قم

ایران پیما نجف آباد
ایران پیما نجف آباد
نجف آباد (اصفهان) به قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه نجف آباد
اتوبوس مان
1396/04/05
15:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : برگشت ازايرانپيما ترمينال جنوب 8 و 13/15 و14/30 و 16و 22 و24
قم تهران جنوب

ایران پیما نجف آباد
ایران پیما نجف آباد
نجف آباد (اصفهان) به قم مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه نجف آباد
اتوبوس اسکانيا 44نفره
1396/04/05
22:45
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
140,000 ریال

توضیحات : برگشت از ايرانپيماکرج ساعت9/15صبح 09132082354صالحي
قم تهران آزادي

ترابر بی تا نجف آباد
ترابر بی تا نجف آباد
نجف اباد به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه نجف آباد
اتوبوس اسکانيا-30نفره
1396/04/05
23:15
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
185,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي تعاوني 15 خميني شهر برگشت از تهران (جنوب) ساعت 07:30
قم

ترابر بی تا نجف آباد
ترابر بی تا نجف آباد
نجف اباد به قم مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه نجف آباد
اتوبوس مان
1396/04/05
23:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : برگشت ازکرج 11صبح
قم تهران از مسير تهران آزادي

ایران پیما نجف آباد
ایران پیما نجف آباد
نجف آباد (اصفهان) به قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه نجف آباد
اتوبوس اسکانيا مارال فرست کلاس 25نفره
1396/04/05
23:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : برگشت ازايرانپيما ترمينال جنوب 8 و 13/15 و14/30 و 16/30و 22 و24
قم تهران جنوب

ترابر بی تا نجف آباد
ترابر بی تا نجف آباد
نجف اباد به قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه نجف آباد
اتوبوس مارال(وي.آي.پي)25نفره
1396/04/05
23:40
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي تعاوني 15 خميني شهر برگشت از تهران (جنوب) ساعت 11:00
تهران جنوب قم

ترابر بی تا نجف آباد
ترابر بی تا نجف آباد
نجف اباد به قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه نجف آباد
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/05
23:45
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
140,000 ریال

توضیحات : برگشت از تهران (جنوب) ساعت 13:00
تهران جنوب قم