مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس نجف آباد به قم

روز يكشنبه در تاریخ 1396/09/26

ترابر بی تا نجف آباد
ترابر بی تا نجف آباد
نجف اباد به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال نجف آباد
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/26
13:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
140,000 ریال

توضیحات : برگشت از تهران (جنوب) ساعت 21:50
قم

ترابر بی تا نجف آباد
ترابر بی تا نجف آباد
نجف اباد به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال نجف آباد
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/26
14:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
140,000 ریال

توضیحات : برگشت از تهران پايانه جنوب تعاوني 15 ساعت 23:45
قم

ایران پیما نجف آباد
ایران پیما نجف آباد
نجف آباد (اصفهان) به قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال نجف آباد
اتوبوس مان
1396/09/26
15:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : برگشت ازايرانپيما ترمينال جنوب 8 و 13/15 و14/30 و 16و 22 و24
قم تهران جنوب

ترابر بی تا نجف آباد
ترابر بی تا نجف آباد
نجف اباد به قم مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال نجف آباد
اتوبوس اسکانيا-30نفره
1396/09/26
15:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
185,000 ریال

توضیحات : برگشت از گنبدکاووس ترابر بي تا تعاوني 15ساعت16:00
پايانه غرب ساري گرگان بابل تهران جنوب قم

ایران پیما نجف آباد
ایران پیما نجف آباد
نجف آباد (اصفهان) به قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال نجف آباد
اتوبوس اسکانيا مارال فرست کلاس 25نفره
1396/09/26
16:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : برگشت ازايرانپيما ترمينال جنوب 8 و 13/15 و14/30 و 16/30و 22 و24
قم تهران جنوب

ایران پیما نجف آباد
ایران پیما نجف آباد
نجف آباد (اصفهان) به قم مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال نجف آباد
اتوبوس اسکانيا 44نفره
1396/09/26
22:45
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
140,000 ریال

توضیحات : برگشت از ايرانپيما کرج ساعت 9/15 صبح و 12/30 شب 09139302352
قم تهران آزادي

ترابر بی تا نجف آباد
ترابر بی تا نجف آباد
نجف اباد به قم مقصدنهایی : کرج از مسير تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال نجف آباد
اتوبوس مان
1396/09/26
23:30
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : برگشت از کرج ترمينال شهيد کلانتري ساعت 11:00صبح تعاوني همسفر
قم از مسير تهران آزادي تهران از مسير تهران آزادي

ایران پیما نجف آباد
ایران پیما نجف آباد
نجف آباد (اصفهان) به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال نجف آباد
اتوبوس اسکانيا مارال فرست کلاس 25نفره
1396/09/26
23:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : برگشت ازايرانپيما ترمينال جنوب 8 و 13/15 و14/30 و 16/30و 22 و24
قم

ایران پیما نجف آباد
ایران پیما نجف آباد
نجف آباد (اصفهان) به قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال نجف آباد
اتوبوس ولوو بي 9
1396/09/26
23:45
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : برگشت ازايرانپيما ترمينال جنوب 8 و 13/15 و14/30 و 16/30و 22 و24
قم تهران جنوب

ترابر بی تا نجف آباد
ترابر بی تا نجف آباد
نجف اباد به قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال نجف آباد
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/26
23:45
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
140,000 ریال

توضیحات : برگشت از تهران (جنوب) ساعت 13:00
تهران جنوب قم