مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

نجف آباد (اصفهان) تهران جنوب

پایانه نجف آباد

قم

1396/02/09

08:45

3

اتوبوس ولوو بي 9

240,000 ريال

برگشت ازايرانپيما ترمينال جنوب 8 و 13/15 و14/30 و 16/30و 22 و24
قم

نجف اباد تهران جنوب

پایانه نجف آباد

قم

1396/02/09

09:00

4

اتوبوس اسکانيا44

140,000 ريال

توقف بعدي تعاوني 15 خميني شهر برگشت از تهران (جنوب) ساعت 18:00
قم

نجف آباد (اصفهان) تهران جنوب

پایانه نجف آباد

قم

1396/02/09

13:15

15

اتوبوس اسکانيا مارال فرست کلاس 25نفره

240,000 ريال

برگشت ازايرانپيما ترمينال جنوب 8 و 13/15 و14/30 و 16/30و 22 و24
قم

نجف اباد تهران جنوب

پایانه نجف آباد

قم

1396/02/09

13:30

11

اتوبوس مارال30نفره

150,000 ريال

توقف بعدي تعاوني 15 خميني شهر برگشت از تهران (جنوب) ساعت 21:50
قم

نجف اباد تهران جنوب

پایانه نجف آباد

قم

1396/02/09

14:30

10

اتوبوس اسکانيا44

140,000 ريال

توقف بعدي تعاوني 15 خميني شهر برگشت از تهران (جنوب) ساعت 23:30
قم

نجف آباد (اصفهان) تهران آرژانتين

پایانه نجف آباد

قم

1396/02/09

15:00

14

اتوبوس مان

240,000 ريال

برگشت ازايرانپيما ترمينال جنوب 8 و 13/15 و14/30 و 16و 22 و24
قم تهران جنوب

نجف آباد (اصفهان) کرج

پایانه نجف آباد

قم

1396/02/09

22:45

19

اتوبوس اسکانيا 44نفره

140,000 ريال

برگشت از ايرانپيماکرج ساعت9/15صبح 09132082354صالحي
قم تهران آزادي

نجف اباد تهران جنوب

پایانه نجف آباد

قم

1396/02/09

23:15

5

اتوبوس اسکانيا-30نفره

185,000 ريال

توقف بعدي تعاوني 15 خميني شهر برگشت از تهران (جنوب) ساعت 07:30
قم

نجف آباد (اصفهان) تهران جنوب

پایانه نجف آباد

قم

1396/02/09

23:30

25

اتوبوس اسکانيا مارال فرست کلاس 25نفره

240,000 ريال

برگشت ازايرانپيما ترمينال جنوب 8 و 13/15 و14/30 و 16/30و 22 و24
قم

نجف اباد تهران آرژانتين

پایانه نجف آباد

قم

1396/02/09

23:40

9

اتوبوس مارال(وي.آي.پي)25نفره

240,000 ريال

توقف بعدي تعاوني 15 خميني شهر برگشت از تهران (جنوب) ساعت 11:00
تهران جنوب قم

نجف اباد تهران آرژانتين

پایانه نجف آباد

قم

1396/02/09

23:45

22

اتوبوس اسکانيا44

140,000 ريال

برگشت از تهران (جنوب) ساعت 13:00
تهران جنوب قم
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا