مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

نجف آباد (اصفهان) شيراز

پایانه نجف آباد

شيراز

1396/03/05

12:30

10

اتوبوس اسکانيا مارال فرست کلاس 25نفره

330,000 ريال

برگشت 7:30 صبح09133310609 و 10/30 شب09132312086// ايران پيما

نجف آباد (اصفهان) شيراز

پایانه نجف آباد

شيراز

1396/03/05

22:00

19

اتوبوس اسکانيا مارال فرست کلاس 25نفره

330,000 ريال

برگشت 7:30 صبح09133310609 و 10/30 شب09132312086// ايران پيما