مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس نجف آباد به تهران پایانه غرب (آزادی)

روز يكشنبه در تاریخ 1396/05/29

ایران پیما نجف آباد
ایران پیما نجف آباد
نجف آباد (اصفهان) به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال نجف آباد
اتوبوس اسکانيا مارال فرست کلاس 25نفره
1396/05/29
10:30
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
330,000 ریال

تهران آزادي

ایران پیما نجف آباد
ایران پیما نجف آباد
نجف آباد (اصفهان) به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال نجف آباد
اتوبوس اسکانيا 44نفره
1396/05/29
22:45
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
200,000 ریال

توضیحات : برگشت از ايرانپيماکرج ساعت9/15صبح 09132082354صالحي
قم تهران آزادي