مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

نجف اباد تهران جنوب

پایانه نجف آباد

تهران جنوب

1396/01/03

23:15

0

اتوبوس اسکانيا-30نفره

260,000 ريال

توقف بعدي تعاوني 15 خميني شهر برگشت از تهران (جنوب) ساعت 07:45
قم

نجف آباد (اصفهان) تهران جنوب

پایانه نجف آباد

تهران جنوب

1396/01/03

23:30

11

اتوبوس اسکانيا مارال فرست کلاس 25نفره

300,000 ريال

برگشت ازايرانپيما ترمينال جنوب 8 و 13/15 و14/30 و 16/30و 22 و24

نجف اباد تهران آرژانتين

پایانه نجف آباد

تهران جنوب

1396/01/03

23:40

3

اتوبوس مارال(وي.آي.پي)25نفره

300,000 ريال

توقف بعدي تعاوني 15 خميني شهر برگشت از تهران (جنوب) ساعت 11:00
تهران جنوب قم

نجف اباد تهران آرژانتين

پایانه نجف آباد

تهران جنوب

1396/01/03

23:45

25

اتوبوس اسکانيا44

200,000 ريال

برگشت از تهران (جنوب) ساعت 13:00
تهران جنوب قم

نجف آباد (اصفهان) تهران آرژانتين

پایانه نجف آباد

تهران جنوب

1396/01/03

23:45

11

اتوبوس اسکانيا مارال فرست کلاس 25نفره

300,000 ريال

برگشت ازايرانپيما ترمينال جنوب 8 و 13/15 و14/30 و 16/30و 22 و24
تهران جنوب
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا