مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

نجف آباد (اصفهان) تهران جنوب

پایانه نجف آباد

تهران جنوب

1396/02/10

13:15

17

اتوبوس اسکانيا مارال فرست کلاس 25نفره

300,000 ريال

برگشت ازايرانپيما ترمينال جنوب 8 و 13/15 و14/30 و 16/30و 22 و24
قم

نجف اباد تهران جنوب

پایانه نجف آباد

تهران جنوب

1396/02/10

13:30

11

اتوبوس مارال30نفره

220,000 ريال

توقف بعدي تعاوني 15 خميني شهر برگشت از تهران (جنوب) ساعت 21:50
قم

نجف اباد تهران جنوب

پایانه نجف آباد

تهران جنوب

1396/02/10

14:30

15

اتوبوس اسکانيا44

200,000 ريال

توقف بعدي تعاوني 15 خميني شهر برگشت از تهران (جنوب) ساعت 23:30
قم

نجف آباد (اصفهان) تهران آرژانتين

پایانه نجف آباد

تهران جنوب

1396/02/10

15:00

14

اتوبوس مان

300,000 ريال

برگشت ازايرانپيما ترمينال جنوب 8 و 13/15 و14/30 و 16و 22 و24
قم تهران جنوب

نجف اباد تهران جنوب

پایانه نجف آباد

تهران جنوب

1396/02/10

23:15

5

اتوبوس اسکانيا-30نفره

260,000 ريال

توقف بعدي تعاوني 15 خميني شهر برگشت از تهران (جنوب) ساعت 07:30
قم

نجف آباد (اصفهان) تهران جنوب

پایانه نجف آباد

تهران جنوب

1396/02/10

23:30

19

اتوبوس اسکانيا مارال فرست کلاس 25نفره

300,000 ريال

برگشت ازايرانپيما ترمينال جنوب 8 و 13/15 و14/30 و 16/30و 22 و24
قم

نجف اباد تهران آرژانتين

پایانه نجف آباد

تهران جنوب

1396/02/10

23:40

6

اتوبوس مارال(وي.آي.پي)25نفره

300,000 ريال

توقف بعدي تعاوني 15 خميني شهر برگشت از تهران (جنوب) ساعت 11:00
تهران جنوب قم

نجف آباد (اصفهان) تهران آرژانتين

پایانه نجف آباد

تهران جنوب

1396/02/10

23:45

20

اتوبوس اسکانيا مارال فرست کلاس 25نفره

300,000 ريال

برگشت ازايرانپيما ترمينال جنوب 8 و 13/15 و14/30 و 16/30و 22 و24
تهران جنوب

نجف اباد تهران آرژانتين

پایانه نجف آباد

تهران جنوب

1396/02/10

23:45

37

اتوبوس اسکانيا44

200,000 ريال

برگشت از تهران (جنوب) ساعت 13:00
تهران جنوب قم

نجف آباد (اصفهان) تهران آرژانتين

پایانه نجف آباد

تهران جنوب

1396/02/10

23:55

23

اتوبوس اسکانيا مارال فرست کلاس 25نفره

300,000 ريال

برگشت از آرژانتين ساعت 2 ظهر 09131310626 جهانبين
تهران جنوب
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا