مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

نجف آباد (اصفهان) تهران آرژانتين

پایانه نجف آباد

تهران آرژانتين

1396/03/04

15:00

10

اتوبوس ولوو بي 9

300,000 ريال

برگشت ازايرانپيما ترمينال جنوب 8 و 13/15 و14/30 و 16و 22 و24
قم تهران جنوب

نجف آباد (اصفهان) تهران آرژانتين

پایانه نجف آباد

تهران آرژانتين

1396/03/04

23:45

21

اتوبوس اسکانيا مارال فرست کلاس 25نفره

300,000 ريال

برگشت ازايرانپيما ترمينال جنوب 8 و 13/15 و14/30 و 16/30و 22 و24
تهران جنوب

نجف آباد (اصفهان) تهران آرژانتين

پایانه نجف آباد

تهران آرژانتين

1396/03/04

23:55

25

اتوبوس اسکانيا مارال فرست کلاس 25نفره

300,000 ريال

برگشت از آرژانتين ساعت 2 ظهر 09131310626 جهانبين
تهران جنوب