مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

نجف آباد (اصفهان) تهران آرژانتين

پایانه نجف آباد

تهران آرژانتين

1396/01/08

15:00

15

اتوبوس ولوو بي 9

300,000 ريال

برگشت ازايرانپيما ترمينال جنوب 8 و 13/15 و14/30 و 16و 22 و24
قم تهران جنوب

نجف اباد تهران آرژانتين

پایانه نجف آباد

تهران آرژانتين

1396/01/08

23:40

6

اتوبوس مارال(وي.آي.پي)25نفره

300,000 ريال

توقف بعدي تعاوني 15 خميني شهر برگشت از تهران (جنوب) ساعت 11:00
تهران جنوب قم

نجف آباد (اصفهان) تهران آرژانتين

پایانه نجف آباد

تهران آرژانتين

1396/01/08

23:45

20

اتوبوس اسکانيا مارال فرست کلاس 25نفره

300,000 ريال

برگشت ازايرانپيما ترمينال جنوب 8 و 13/15 و14/30 و 16/30و 22 و24
تهران جنوب
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا