مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس نجف آباد به تهران

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/06

ایران پیما نجف آباد
ایران پیما نجف آباد
نجف آباد (اصفهان) به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال نجف آباد
اتوبوس مارال * وي آي پي تخت شو
1396/12/06
23:00
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : برگشت از ايرانپيما کرج ساعت 9/15 صبح و 12/30 شب
قم تهران آزادي

ترابر بی تا نجف آباد
ترابر بی تا نجف آباد
نجف اباد به تهران از مسير تهران آزادي مقصدنهایی : کرج از مسير تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال نجف آباد
اتوبوس مارال(وي.آي.پي)25نفره
1396/12/06
23:20
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : برگشت از کرج ترمينال شهيد کلانتري ساعت 11:00صبح تعاوني همسفر
قم از مسير تهران آزادي تهران از مسير تهران آزادي

ترابر بی تا نجف آباد
ترابر بی تا نجف آباد
نجف اباد به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال نجف آباد
اتوبوس درسا
1396/12/06
23:30
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
300,000 ریال

توضیحات : برگشت از تهران پايانه جنوب تعاوني 15 ساعت 11:00صبح
قم تهران جنوب

ایران پیما نجف آباد
ایران پیما نجف آباد
نجف آباد (اصفهان) به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال نجف آباد
اتوبوس مان * وي آي پي مانيتوردار
1396/12/06
23:45
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
300,000 ریال

توضیحات : برگشت ازايرانپيما ترمينال جنوب 13/15 « وي آي پي مان » مانيتوردار
تهران جنوب

ترابر بی تا نجف آباد
ترابر بی تا نجف آباد
نجف اباد به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال نجف آباد
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
23:45
ظرفیت باقیمانده : 27 صندلی
200,000 ریال

توضیحات : برگشت از تهران (جنوب) ساعت 13:00
قم تهران جنوب

ترابر بی تا نجف آباد
ترابر بی تا نجف آباد
نجف اباد به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال نجف آباد
اتوبوس درسا
1396/12/06
23:50
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
300,000 ریال

توضیحات : اتوبوس درسا مانيتوردار /برگشت از تهران (جنوب) ساعت10:00
تهران جنوب قم

ایران پیما نجف آباد
ایران پیما نجف آباد
نجف آباد (اصفهان) به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال نجف آباد
اتوبوس مارال * وي آي پي تخت شو
1396/12/06
23:59
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
300,000 ریال

توضیحات : برگشت از آرژانتين ساعت 2 ظهر و 12/30 شب 09131310626 جهانبين
تهران جنوب