مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس نجف آباد به تهران

روز شنبه در تاریخ 1396/04/03

ایران پیما نجف آباد
ایران پیما نجف آباد
نجف آباد (اصفهان) به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه نجف آباد
اتوبوس اسکانيا 44نفره
1396/04/03
22:45
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
200,000 ریال

توضیحات : برگشت از ايرانپيماکرج ساعت9/15صبح 09132082354صالحي
قم تهران آزادي

ترابر بی تا نجف آباد
ترابر بی تا نجف آباد
نجف اباد به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه نجف آباد
اتوبوس اسکانيا-30نفره
1396/04/03
23:15
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
260,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي تعاوني 15 خميني شهر برگشت از تهران (جنوب) ساعت 07:30
قم

ایران پیما نجف آباد
ایران پیما نجف آباد
نجف آباد (اصفهان) به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه نجف آباد
اتوبوس اسکانيا مارال فرست کلاس 25نفره
1396/04/03
23:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
300,000 ریال

توضیحات : برگشت ازايرانپيما ترمينال جنوب 8 و 13/15 و14/30 و 16/30و 22 و24
قم

ترابر بی تا نجف آباد
ترابر بی تا نجف آباد
نجف اباد به تهران مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه نجف آباد
اتوبوس مان
1396/04/03
23:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : برگشت ازکرج 11صبح
قم تهران از مسير تهران آزادي

ترابر بی تا نجف آباد
ترابر بی تا نجف آباد
نجف اباد به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه نجف آباد
اتوبوس مارال(وي.آي.پي)25نفره
1396/04/03
23:40
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
300,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي تعاوني 15 خميني شهر برگشت از تهران (جنوب) ساعت 11:00
تهران جنوب قم

ترابر بی تا نجف آباد
ترابر بی تا نجف آباد
نجف اباد به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه نجف آباد
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/03
23:45
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
200,000 ریال

توضیحات : برگشت از تهران (جنوب) ساعت 13:00
تهران جنوب قم

ایران پیما نجف آباد
ایران پیما نجف آباد
نجف آباد (اصفهان) به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه نجف آباد
اتوبوس ولوو بي 9
1396/04/03
23:45
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
300,000 ریال

توضیحات : برگشت ازايرانپيما ترمينال جنوب 8 و 13/15 و14/30 و 16/30و 22 و24
تهران جنوب

ایران پیما نجف آباد
ایران پیما نجف آباد
نجف آباد (اصفهان) به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه نجف آباد
اتوبوس اسکانيا مارال فرست کلاس 25نفره
1396/04/03
23:55
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
300,000 ریال

توضیحات : برگشت از آرژانتين ساعت 2 ظهر 09131310626 جهانبين
تهران جنوب