مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

نجف آباد (اصفهان) آبادان

پایانه نجف آباد

اهواز

1396/01/11

21:45

5

اتوبوس اسکانيا 44نفره

310,000 ريال

برگشت از ايرانپيما آبادان ساعت 8 شب تلفن53255010
اهواز

نجف اباد اهواز ازمسير ايذه

پایانه نجف آباد

اهواز

1396/01/11

22:45

3

اتوبوس وي آي پي

540,000 ريال

توقف بعدي تعاوني 15 فولاد شهر برگشت از اهواز پايانه شرق (تپه) ساعت 10:00
اهواز
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا