مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

نجف آباد (اصفهان) آبادان

پایانه نجف آباد

اهواز

1396/03/02

21:45

21

اتوبوس اسکانيا 44نفره

310,000 ريال

برگشت از ايرانپيما آبادان ساعت 8 شب تلفن53255010
اهواز

نجف اباد اهواز ازمسير ايذه

پایانه نجف آباد

اهواز

1396/03/02

22:45

4

اتوبوس وي آي پي

540,000 ريال

توقف بعدي تعاوني 15 فولاد شهر برگشت از اهواز پايانه شرق (تپه) ساعت 10:00
اهواز ايذه