مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس نجف آباد به اهواز

روز چهار شنبه در تاریخ 1397/01/01

ایران پیما نجف آباد
ایران پیما نجف آباد
نجف آباد (اصفهان) به اهواز مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال نجف آباد
اتوبوس اسکانيا 44نفره
1397/01/01
21:45
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
310,000 ریال

توضیحات : برگشت از ايرانپيما آبادان ساعت 8 شب تلفن53255010
اهواز

ترابر بی تا نجف آباد
ترابر بی تا نجف آباد
نجف اباد به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال نجف آباد
اتوبوس وي آي پيVIP
1397/01/01
22:30
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : سرويس برگشت از اهواز ترمينال تپه ساعت 10:00 صبح
ايذه