مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس میبد به کرج

روز شنبه در تاریخ 1396/12/26
10 %
آسیا سفر میبد
آسیا سفر میبد
ميبد به کرج مقصدنهایی : تهران غرب-آزادي
محل سوار شدن : ترمینال میبد یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/26
21:30
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
275,000 ریال
247,500 ریال

کرج