مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس میبد به کرج

روز يكشنبه در تاریخ 1396/07/02
10 %
آسیا سفر میبد
آسیا سفر میبد
ميبد به کرج مقصدنهایی : تهران غرب-آزادي
محل سوار شدن : ترمینال میبد یزد
اتوبوس اسکانيا32
1396/07/02
21:45
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
370,000 ریال
333,000 ریال

کرج قم ويژه