مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس میبد به کرج

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/10/28

آسیا سفر میبد
آسیا سفر میبد
ميبد به کرج مقصدنهایی : تهران غرب-آزادي
محل سوار شدن : ترمینال میبد یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/28
21:15
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
275,000 ریال

قم ويژه کرج