مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس میبد به کرج

روز يكشنبه در تاریخ 1396/05/29
10 %
آسیا سفر میبد
آسیا سفر میبد
ميبد به کرج مقصدنهایی : تهران غرب-آزادي
محل سوار شدن : ترمینال میبد یزد
اتوبوس اسکانيا45
1396/05/29
21:40
ظرفیت باقیمانده : 45 صندلی
275,000 ریال
247,500 ریال

قم ويژه کرج