مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس میبد به مشهد مقدس

روز سه شنبه در تاریخ 1396/05/31
10 %
آسیا سفر میبد
آسیا سفر میبد
ميبد به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال میبد یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/31
15:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

طبس فردوس (خراسان ) تربت حيدريه بشرويه