مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس میبد به مشهد مقدس

روز دو شنبه در تاریخ 1396/12/07
10 %
آسیا سفر میبد
آسیا سفر میبد
ميبد به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال میبد یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/07
15:00
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

فردوس (خراسان ) تربت حيدريه بشرويه طبس