مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس میبد به مشهد مقدس

روز دو شنبه در تاریخ 1396/08/01

آسیا سفر میبد
آسیا سفر میبد
ميبد به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال میبد یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/08/01
15:00
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
410,000 ریال

تربت حيدريه فردوس (خراسان ) بشرويه طبس