مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس میبد به تهران پایانه غرب (آزادی)

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/09/02

آسیا سفر میبد
آسیا سفر میبد
ميبد به تهران غرب-آزادي
محل سوار شدن : ترمینال میبد یزد
اتوبوس اسکانيا36
1396/09/02
21:15
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
350,000 ریال

قم ويژه کرج