مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس میبد به تهران پایانه غرب (آزادی)

روز پنج شنبه در تاریخ 1397/01/02
10 %
آسیا سفر میبد
آسیا سفر میبد
ميبد به تهران غرب-آزادي
محل سوار شدن : ترمینال میبد یزد
اتوبوس اسکانيا44
1397/01/02
21:15
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
265,000 ریال
238,500 ریال

کرج قم ويژه