مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس میبد به تهران پایانه غرب (آزادی)

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/10/27

آسیا سفر میبد
آسیا سفر میبد
ميبد به تهران غرب-آزادي
محل سوار شدن : ترمینال میبد یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/27
21:15
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
265,000 ریال

قم ويژه